Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS-aktien

NGS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien noterades första gången på den reglerade börsen NGM Equity i mars 2002 och den 27 maj 2016 noterades aktien på Nasdaq Stockholm.

Vid årsstämma den 4 maj 2017 beslutades om en uppdelning av Bolagets aktier (split 4:1) innebärande att varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier. Uppdelningen genomfördes den 22 maj 2017.

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2018 till 9 022 868 st (2 255 717). Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars till 3 848 st (3 918).

Siffror inom parentes avser föregående år.

Kursutveckling
Under 2018 har NGS aktie noterats som högst med SEK 45,80 (9 januari 2018) och som lägst SEK 40,80 (9 februari 2018). Slutkursen den 31 mars 2018 var SEK 42,30 (51,50).

Börsvärde
NGS totala börsvärde den 31 mars 2018 var 381,7 MSEK (464,7 MSEK).

Data per aktie (31 mars 2018)
Rörelseresultat per aktie efter finansnetto 0,82 (1,13) SEK
Resultat per aktie efter skatt 0,62 (0,88) SEK
Eget kapital per aktie 23,64 (20,84) SEK

Kursutveckling 2013-2018


  1. Se aktuell börskurs (Nasdaq) >>