Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS-aktien

NGS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien noterades första gången på den reglerade börsen NGM Equity i mars 2002 och den 27 maj 2016 noterades aktien på Nasdaq Stockholm.

Vid årsstämma den 4 maj 2017 beslutades om en uppdelning av Bolagets aktier (split 4:1) innebärande att varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier. Uppdelningen genomfördes den 22 maj 2017.

Antalet aktier uppgår den 31 december 2017 till 9 022 868 st (2 255 717). Antalet aktieägare uppgick per den 31 december till 3 839 st (3 836).

Siffror inom parentes avser föregående år.

Kursutveckling
Under 2017 har NGS aktie noterats som högst med SEK 58,75 (3 maj 2017) och som lägst SEK 42,20 (28 december 2017). Slutkursen den 31 december 2017 var SEK 43,60 (46,00).

Börsvärde
NGS totala börsvärde den 31 december 2017 var 393,4 MSEK (415,0 MSEK).

Data per aktie (31 december 2017)
Rörelseresultat per aktie efter finansnetto 6,12 (5,00) SEK
Resultat per aktie efter skatt 4,79 (3,88) SEK
Eget kapital per aktie 22,94 (19,97) SEK

Kursutveckling 2013-2017


  1. Se aktuell börskurs (Nasdaq) >>