Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS-aktien

NGS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien noterades första gången på den reglerade börsen NGM Equity i mars 2002 och den 27 maj 2016 noterades aktien på Nasdaq Stockholm.

Vid årsstämma den 4 maj 2017 beslutades om en uppdelning av Bolagets aktier (split 4:1) innebärande att varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier. Uppdelningen genomfördes den 22 maj 2017.

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2018 till 9 022 868 st (9 022 868). Antalet aktieägare uppgick per den 30 juni till 3 810 st (3 983).

Siffror inom parentes avser föregående år.

Kursutveckling
Under 2018 har NGS aktie noterats som högst med SEK 45,80 (9 januari 2018) och som lägst SEK 36,40 (16 maj 2018). Slutkursen den 30 juni 2018 var SEK 38,80 (52,00).

Börsvärde
NGS totala börsvärde den 30 juni 2018 var 350,1 MSEK (469,2 MSEK).

Kursutveckling 2013-2018


  1. Se aktuell börskurs (Nasdaq) >>