Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Charlotte Pantzar Huth på telefon 08-505 808 35 eller via e-post: charlotte.pantzar-huth@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

 1. NGS pressmeddelande
Document iconNGS Group AB: Delårsrapport januari-juni 2017
3 augusti, 2017 - pdf

   
NGS Group AB (publ)
Delårsrapport januari-juni 2017

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 168,1 MSEK (155,7), en ökning med
  7,9% (16,4). För perioden januari-juni uppgick nettoomsättningen till 324,1 MSEK (302,8), en ökning med 7,1% (14,8).
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 11,3 MSEK (10,7), rörelsemarginal 6,7% (6,9). För perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till 21,6 MSEK (20,9), rörelsemarginal 6,7% (6,9).
 • Resultatet för andra kvartalet uppgick till 8,6 MSEK (8,3). För perioden januari-juni uppgick resultatet till 16,6 MSEK (16,1).
   
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till 0,95 SEK (0,92). För perioden januari-juni uppgick resultatet per aktie till 1,84 SEK (1,81).

 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 20,8 MSEK (19,4). Outnyttjad check­kredit uppgick till 30,3 MSEK (20,0).

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

 • NGS fortsatte att utveckla sin verksamhet inom socialtjänst genom förvärv av konsult­bolaget Socionomuthyrning i Sverige AB. Avtalet ingicks den 28 mars 2017 och aktierna tillträddes den 2 maj 2017. Köpeskillingen för ett skuldfritt Socionomuthyrning i Sverige AB består av en fast köpeskilling om 17 Mkr, vilken har erlagts kontant. Vidare tillkommer en möjlig kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 7 Mkr. Bolagets verksamhet redovisas i NGS-koncernens finansiella rapportering från och med 2 maj 2017.
 • Inom segmentet Ledarförsörjning fortsatte NGS att utveckla verksamheten genom förvärv av executive searchbolagen Source Executive Recruitment Sweden AB med dotter­bolagen Decennium3 Nordic AB och Source D3 Finland OY samt Klona Rekrytering AB. Avtalen ingicks den 1 juni 2017 då aktierna tillträddes. Köpeskillingen för ett skuldfritt SOURCE består av en fast köpeskilling om 30 Mkr, vilken erlagts kontant. Vidare tillkommer en möjlig kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 20 Mkr. Köpeskillingen för ett skuldfritt Klona består av en fast köpeskilling om 3 Mkr, vilken erlagts kontant. Vidare tillkommer en möjlig kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 2 Mkr. Bolagens verksamhet redovisas i NGS-koncernens finansiella rapportering från och med 1 juni 2017.

 • NGS har under kvartalet utökat sin checkräkningskredit till 50 MSEK (20) och upptagit ett banklån om 20 MEK för att finansiera sina företagsförvärv.
 • Vid årsstämman i NGS Group den 4 maj 2017 beslutades om en uppdelning av Bolagets aktier (split 4:1) innebärande att varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier. Denna uppdelning genomfördes i maj och antalet aktier är 9 022 868 från och med 22 maj 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.


Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan­stående kontaktpersons försorg, för offentlig­­­görande den 3 augusti 2017 kl 08:25. Delårs­rapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hem­sida www.ngsgroup.se.

 

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128 Holländargatan 13, 111 36 Stockholm
Telefon 08-505 808 30, Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.se

Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf