Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Charlotte Pantzar Huth på telefon 08-505 808 35 eller via e-post: charlotte.pantzar-huth@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Bokslutskommuniké 2017
14 februari, 2018 - pdf

 

 

NGS Group AB (publ)

Bokslutskommuniké 2017

 

 

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 190 MSEK (167), en ökning med 14,1% (15,4). För helåret uppgick nettoomsättningen till 683 MSEK (619), en ökning med 10,2% (15,8).
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 21,9 MSEK (12,7), rörelsemarginal 11,5% (7,6). För helåret uppgick rörelseresultatet till 55,2 MSEK (45,2), rörelsemarginal 8,1% (7,3).
  Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017 och helåret 2017 har påverkats positivt med 5,0 MSEK då avsättningar för tilläggsköpeskillingar har upplösts med sammanlagt 5,0 MSEK. Rensat för dessa engångsposter uppgick rörelse­resultatet för fjärde kvartalet 2017 till 16,8 MSEK med en rörelsemarginal på 8,8%, respektive 50,2 MSEK för helåret med en rörelsemarginal på 7,4%.
 • Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 17,7 MSEK (9,8). För helåret uppgick resultatet till 43,2 MSEK (35,0).
   
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning för fjärde kvartalet uppgick till 1,96 SEK (1,09). För helåret uppgick resultatet per aktie till 4,79 SEK (3,88).
   
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 14,7 MSEK (12,6). För helåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 22,4 MSEK (22,7).
 • Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 4,8 MSEK (30,4). Outnyttjad check­kredit uppgick till 45,1 MSEK (20,0).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kr per aktie (1,75 kr) motsvarande 18,0 MSEK (15,8) vilket motsvarar 42 procent av vinsten per aktie.

 

Denna Bokslutskommuniké är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värde­pappers­marknaden.
Informationen lämnades, genom nedan-stående kontaktpersons försorg, för offentlig-görande den 14 februari 2018 kl 08:25. Bokslutskommunikén finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.


Revisorernas granskningsrapport

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28
NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128 Holländargatan 13, 111 36 Stockholm
Telefon 08-505 808 30, Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.se

Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf