Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Charlotte Pantzar Huth på telefon 08-505 808 35 eller via e-post: charlotte.pantzar-huth@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Delårsrapport Q3 januari-september 2017
8 november, 2017 - pdf

NGS Group AB (publ)
Delårsrapport januari-september 2017

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 168,4 MSEK (149,8), en ökning med 12,4% (18,2). För perioden januari-september uppgick nettoomsättningen till 492,5 MSEK (452,6), en ökning med 8,8% (15,9).
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 11,8 MSEK (11,6), rörelsemarginal 7,0% (7,7). För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till 33,4 MSEK (32,5), rörelsemarginal 6,8% (7,2).
  • Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 8,9 MSEK (9,1). För perioden januari-september uppgick resultatet till 25,5 MSEK (25,1).
  • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till 0,99 SEK (1,00). För perioden januari-september uppgick resultatet per aktie till 2,83 SEK (2,81).
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 9,7 MSEK (17,9). Outnyttjad check­kredit uppgick till 25,7 MSEK (20,0).
           Väsentliga händelser under tredje kvartalet:
  • Nya ramavtal har under kvartalet tecknats med bland annat Södertörns kommuner, Region Uppsala, Sveriges riksbank, Svenska institutet samt Migrationsverket.

    Väsentliga händelser efter periodens utgång:
  • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

 

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan-stående kontaktpersons försorg, för offentlig-görande den 8 november 2017 kl 08:25. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.
För ytterligare information kontakta: Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf