Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS – en hållbar koncern

NGS Group i samarbete med sina affärsområden arbetar uteslutande med människonära tjänster. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och ansvarsfullt och tillämpar arbets­sätt och metoder som tar sin utgångspunkt i människors behov och önskemål hos såväl våra kunder som våra medarbetare.

Vår roll och vårt ansvar

Vår verksamhet gör oss till en aktiv och delaktig samhällsaktör. I vårt dagliga arbete möter vi människor på skolor, förskolor, vårdcentraler och sjukhus och företag, i vardags- och i krissituationer. Våra kunder har högt ställda krav på att vi som leverantör arbetar på ett sätt som är etiskt, miljömässigt och socialt hållbart.

Som företag har vi därför ett särskilt ansvar att agera utifrån en hållbar grund. Våra värderingar och vår uppförandekod är viktiga verktyg som vägleder i det dagliga arbetet, samt i att leda och styra vår verksamhet på rätt sätt.

Vårt ansvar och hållbarhetsarbete utgår från fyra centrala perspektiv:

Rätt medarbetare  
Rätt medarbetare – hur vi rekryterar och samarbetar med våra medarbetare, ger dem förutsättningar att agera ansvarsfullt och så de kan skapa värde för våra kunder.
 Ansvarsfullt företagande
Ansvarsfullt företagande
hur vi bedriver vår verksamhet med hänsyn taget till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.
 Värdeskapande tjänster  

Värdeskapande tjänster – att våra tjänster på ett effektivt och bra sätt bidrar till trygghet och trivsel för de människor i vårt samhälle som har behov av sjukvård, undervisning och omsorg.

 Framåtriktad och engagerande samhällsaktör Framåtriktad och engagerad samhällsaktör – hur vi agerar och stödjer samhälle och närmiljö genom samarbeten och initiativ för en mer hållbar samhällsutveckling.

 

Hallbarhetsfjader_bild

Hallbarhet del 1

Hallbarhet del 2

Läs mer om NGS Värdegrundsord

Läs mer om NGS Uppförandekod