Ring oss gärna! 08-505 808 30

Bolagsstyrning

Bolag som är noterade på en reglerad marknad måste följa Svensk kod för bolagsstyrning, en regelsamling för bolagsstyrning. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm vilket innebär att bolagskoden ska tillämpas av bolaget. Revisorns yttrande över Bolagsstyrningsrapporten finns att läsa i respektive års årsredovisning.

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2020 Bolagsstyrningsrapport 2020
11 februari, 2021 - pdf - 64.5 KiB

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2019 Bolagsstyrningsrapport 2019
25 mars, 2020 - pdf - 1.5 MiB

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2018 Bolagsstyrningsrapport 2018
14 februari, 2019 - pdf - 1.5 MiB

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2017 Bolagsstyrningsrapport 2017
3 april, 2018 - pdf - 1.5 MiB

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2016 Bolagsstyrningsrapport 2016
15 februari, 2017 - pdf - 77.1 KiB

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015
27 april, 2016 - pdf - 73.5 KiB

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014
2 april, 2015 - pdf - 38.5 KiB

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013
3 april, 2014 - pdf - 39.1 KiB

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012
4 april, 2013 - pdf - 32.1 KiB

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2011 Bolagsstyrningsrapport 2011
3 april, 2012 - pdf - 48.1 KiB

Icon of Bolagsstyrningsrapport 2010 Bolagsstyrningsrapport 2010
22 april, 2010 - pdf - 74.5 KiB