Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS finansiella mål

  • Nettoomsättningstillväxt: 10% organiskt och genom förvärv över tid
  • Rörelsemarginal: 7% över tid
  • Aktieutdelning: 40-50% av resultat efter skatt
  • Nettoskuldsättning: max 50% av eget kapital