Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS finansiella mål

  • Nettoomsättningstillväxt: 10% organiskt och genom förvärv över tid
  • Rörelsemarginal: 7% över tid
  • Aktieutdelning: 40-50% av resultat efter skatt
  • Nettoskuldsättning: max 50% av eget kapital
Uppföljning av finansiella mål 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoomsättningstillväxt 25% 9% 16% 10% -9%
Rörelsemarginal 8% 7% 7% 8% 6%
Aktieutdelning 40% 50% 45% 42% 32%
Nettoskuldsättning 0% 0% 0% 26% 18%