Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS finansiella mål

  • Nettoomsättningstillväxt: 10% organiskt och genom förvärv över tid
  • Rörelsemarginal: 7% över tid
  • Aktieutdelning: 40-50% av resultat efter skatt
  • Nettoskuldsättning: max 50% av eget kapital
Uppföljning av finansiella mål 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoomsättningstillväxt 16% 10 -9% -12% -21%
Rörelsemarginal 7% 8% 6% 3% 3%
Aktieutdelning 45% 42% 32% 0% 0%
Nettoskuldsättning 0% 26% 18% 14% 4%