Ring oss gärna! 08-505 808 30

Styrelse och revisor

 • Bertil Johansson är styrelseledamot i NGS Group
  Bertil Johanson (född 1949)
  Styrelseordförande, invald 2013.
  Civilekonom. Bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos PwC fram till år 2012. Tidigare styrelseordförande i Marginalen Bank. Styrelseuppdrag i familjeägda bolag. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
  Aktier: 2 000

 • Charlotte Pantzar Huth (född 1968)
  Styrelseledamot, invald 2017.
  Executive MBA samt utbildad Marknads-kommunikatör. Anställd på företaget mellan 2010 och 2018 och var företagets marknads- chef 2014-2018. Styrelseledamot i Investerum Holding AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej i förhållande till större aktieägare i bolaget.
  Aktier: 2 678 804  (varav 2 461 904 kontrolleras via kapitalförsäkring)

 • Gerth Svensson (född 1966)
  Styrelseledamot, invald 2019.
  Civilekonom samt exekutiv MBA med inriktning på strategi och entreprenörskap. Bakgrund som auktoriserad revisor, rådgivare inom risk management hos Arthur Andersen samt ledande befattningar inom SEB. Sedan 2011 i egen verksamhet med kvalificerade interimsuppdrag som VD och management-konsult. Styrelseordförande i Confidence International AB samt Kinnegrip AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Aktier: 3 000

 • Helene Jansbo (född 1959)
  Styrelseledamot, invald 2020.
  Ekonom, utbildad vid Stockholms Universitet. Lång erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling och som marknads- och kommunikationschef inom finans-branschen, bland annat inom Trygg-Hansa och SEB-koncernen. Managementkonsult med inriktning på ledarskap och organisationsutveckling. Tidigare styrelse-ledamot i Sveriges Marknadsförbund. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Aktier: 0

 • Johan Renvall (född 1967)
  Styrelseledamot, invald 2021.
  Tekniker med gedigen erfarenhet som entreprenör och företagsledare inom företag inriktade mot samhällsbyggnad, bland annat som Divisionschef och medlem i koncernledningen för det under 2018 börsnoterade teknikkonsult­bolaget PE Projektengagemang. Arbetar sedan 2019 som M&A-rådgivare och partner hos Rene Partner AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Aktier: 5 662

 • Joakim Söderin (född 1970)
  Auktoriserad revisor
  Grant Thornton Sweden AB, invalda 2021