Ring oss gärna! 08-505 808 30

Styrelse och revisor

 • Per Odgren är styrelseordförande i NGS Group
  Per Odgren (född 1941)
  Styrelseordförande, invald 2001
  Anställd i SEB i 30 år och där innehaft ett flertal chefsbefattningar, bland annat företagsmarknadschef och medlem i ledningsgruppen för SEB Stockholm. Styrelseuppdrag i ett flertal stiftelser och bolag såsom Centrumfastigheter i Norrtälje AB, Orvaus AB m.fl.
  Aktier: 286 516
 • Bertil Johansson är styrelseledamot i NGS Group
  Bertil Johanson (född 1949)
  Vice styrelseordförande, invald 2013
  Har varit auktoriserad revisor och partner hos PwC fram till år 2012. Tidigare styrelse-ordförande i Marginalen Bank. Styrelseuppdrag i familjeägda bolag.
  Aktier: 2 000
 • Ulf Barkman är styrelseledamot i NGS Group
  Ulf Barkman (född 1957)
  Styrelseledamot, invald 2016
  Civilekonom med mångårig erfarenhet som entreprenör och företagsledare inom ett flertal branscher. Styrelseuppdrag i ett flertal privata bolag. Hans bakgrund inkluderar gedigen erfarenhet av förvärv och strategisk företagsutveckling.
  Aktier: 40 000 (kontrolleras via kapitalförsäkring)
 • Charlotte Pantzar Huth är styrelseledamot i NGS Group
  Charlotte Pantzar Huth (född 1968)
  Styrelseledamot, invald 2017.
  Executive MBA-programmet, Stockholms Universitet samt utbildad Marknads-kommunikatör. Har arbetat ett flertal år inom tv- och mediabranschen och är anställd som marknadschef på NGS.
  Aktier: 2 528 804  (varav 2 311 904 kontrolleras via kapitalförsäkring)
 • Beata Lihammar är revisor via Ernst & Young för NGS Group
  Andreas Troberg (född 1976)
  Auktoriserad revisor
  Ernst & Young AB, invalda 2014
 • Orvar Pantzar är senior advisor t i styrelsen för NGS Group
  Orvar Pantzar (född 1939)
  Senior Advisor
  Styrelseledamot 2001-2017. Entreprenör och företagsbyggare. Startade 1972 OPIAB-företagen, sedermera Cyncrona som 1997 gick samman med OEM. Tidigare huvudägare i OEM International AB, noterat på Nasdaq.