Ring oss gärna! 08-505 808 30

Styrelse och revisor

 • Bertil Johansson är styrelseledamot i NGS Group
  Bertil Johanson (född 1949)
  Styrelseordförande, invald 2013
  Har varit auktoriserad revisor och partner hos PwC fram till år 2012. Tidigare styrelse-ordförande i Marginalen Bank. Styrelseuppdrag i familjeägda bolag.
  Aktier: 2 000
 • Per Odgren är styrelseordförande i NGS Group
  Per Odgren (född 1941)
  Vice styrelseordförande, invald 2001
  Anställd i SEB i 30 år och där innehaft ett flertal chefsbefattningar, bland annat företagsmarknadschef och medlem i ledningsgruppen för SEB Stockholm. Styrelseuppdrag i ett flertal stiftelser och bolag såsom Centrumfastigheter i Norrtälje AB, Orvaus AB m.fl.
  Aktier: 286 516
 • Ulf Barkman är styrelseledamot i NGS Group
  Ulf Barkman (född 1957)
  Styrelseledamot, invald 2016
  Civilekonom med mångårig erfarenhet som entreprenör och företagsledare inom ett flertal branscher. Styrelseuppdrag i ett flertal privata bolag. Hans bakgrund inkluderar gedigen erfarenhet av förvärv och strategisk företagsutveckling.
  Aktier: 40 000 (kontrolleras via kapitalförsäkring)
 • Charlotte Pantzar Huth är styrelseledamot i NGS Group
  Charlotte Pantzar Huth (född 1968)
  Styrelseledamot, invald 2017.
  Executive MBA, Stockholms Universitet samt utbildad Marknadskommunikatör. Anställd på företaget mellan 2010 och 2018 och var företagets marknadschef, 2014 till och med 2018.
  Aktier: 2 528 804  (varav 2 311 904 kontrolleras via kapitalförsäkring)
 • Gerth Svensson bild inom kort.
  Gerth Svensson (född 1966)
  Styrelseledamot, invald 2019.
  Civilekonom samt exekutiv MBA med inriktning på strategi och entreprenörskap. Har varit auktoriserad revisor, rådgivare inom risk management hos Arthur Andersen samt haft ledande befattningar inom SEB. Sedan 2011 i egen verksamhet med kvalificerade interimsuppdrag som VD och managementkonsult. Styrelseordförande i Confidence International AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
  Aktier: 0
 • Beata Lihammar är revisor via Ernst & Young för NGS Group
  Andreas Troberg (född 1976)
  Auktoriserad revisor
  Ernst & Young AB, invalda 2014