Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS-aktien

NGS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien noterades första gången på den reglerade börsen NGM Equity i mars 2002 och den 27 maj 2016 noterades aktien på Nasdaq Stockholm.

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2019 till 9 022 868 st (9 022 868). Antalet aktieägare uppgick per den 30 juni 2019 till 3 471 st (3 810).

Siffror inom parentes avser föregående år.

Kursutveckling
Under 2019 har NGS aktie noterats som högst med SEK 23,10 (17 april 2019) och som lägst SEK 20,40 (10 januari 2019). Slutkursen den 30 juni 2019 var SEK 22,80 (38,80).

Börsvärde
NGS totala börsvärde den 30 juni 2019 var 208,7 MSEK (350,1 MSEK).

Kursutveckling 2014-2019


  1. Se aktuell börskurs (Nasdaq) >>