Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS-aktien

NGS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien noterades första gången på den reglerade börsen NGM Equity i mars 2002 och den 27 maj 2016 noterades aktien på Nasdaq Stockholm.

Antalet aktier uppgår den 30 september 2021 till 9 022 868 st (9 022 868). Antalet aktieägare uppgick per den 30 september 2021 till 2 918 st (3 083).

Siffror inom parentes avser föregående år.

Kursutveckling
Under 2021 har NGS aktie noterats som högst med SEK 24,90 (1 september 2021) och som lägst SEK 14,40 (8 januari 2021). Slutkursen den 30 september 2021 var SEK 24,20 (14,90).

Börsvärde
NGS totala börsvärde den 30 september 2021 var 218,4 MSEK (134,4 MSEK).

Kursutveckling 2017-2021


  1. Se aktuell börskurs (Nasdaq) >>