Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS-aktien

NGS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien noterades första gången på den reglerade börsen NGM Equity i mars 2002 och den 27 maj 2016 noterades aktien på Nasdaq Stockholm.

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2021 till 9 022 868 st (9 022 868). Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars 2021 till 2 974 st (3 170).

Siffror inom parentes avser föregående år.

Kursutveckling
Under 2021 har NGS aktie noterats som högst med SEK 16,90 (31 mars 2021) och som lägst SEK 14,40 (12 januari 2021). Slutkursen den 31 mars 2021 var SEK 16,90 (14,50).

Börsvärde
NGS totala börsvärde den 31 mars 2021 var 152,5 MSEK (130,8 MSEK).

Kursutveckling 2017-2021


  1. Se aktuell börskurs (Nasdaq) >>