Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS-aktien

NGS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien noterades första gången på den reglerade börsen NGM Equity i mars 2002 och den 27 maj 2016 noterades aktien på Nasdaq Stockholm.

Vid årsstämma den 4 maj 2017 beslutades om en uppdelning av Bolagets aktier (split 4:1) innebärande att varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier. Uppdelningen genomfördes den 22 maj 2017.

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2019 till 9 022 868 st (9 022 868). Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars 2019 till 3 550 st (3 848).

Siffror inom parentes avser föregående år.

Kursutveckling
Under 2019 har NGS aktie noterats som högst med SEK 23,00 (4 februari 2019) och som lägst SEK 20,40 (10 januari 2019). Slutkursen den 31 mars 2019 var SEK 21,80 (42,30).

Börsvärde
NGS totala börsvärde den 31 mars 2019 var 196,7 MSEK (381,7 MSEK).

Kursutveckling 2014-2019


  1. Se aktuell börskurs (Nasdaq) >>