Ring oss gärna! 08-505 808 30

De största ägarna 30 juni 2020

-Antalet aktieägare uppgår till 3 163 stycken

  Ägare Antal % av röster
1.  Charlotte Pantzar Huth 2 678 808 29,7%
2.  Banque Pictet & Cie (Europe) SA 1 702 814 18,9%
3.  SEB AB, Luxembourg Branch 490 291 5,4%
4.  Avanza Pension 448 723 5,0%
5.  Fredrik Grevelius 440 000 4,9%
6.   Illuminator Holding AB 420 000 4,7%
7.  Per Odgren med familj 286 516 3,2%
8.  Juhler Holding A/S 196 426 2,2%
9.  Mikael Gripsvik via bolag 129 538 1,4%
10.  Strawberry Capital AS 100 382 1,1%
6 893 498 76,4%
11.  Övriga aktieägare 2 129 370 23,6%
 Totalt antal aktier 9 022 868 100,0%