Ring oss gärna! 08-505 808 30

De största ägarna 30 juni 2021

-Antalet aktieägare uppgår till 2 928 stycken

  Ägare Antal % av röster
1.  Charlotte Pantzar Huth 2 678 808 29,7%
2.  Banque Pictet & Cie (Europe) SA 1 702 814 18,9%
3.  SEB AB, Luxenbourg Branch 631 500 7,0%
4.  Juhler Holding A/S 457 447 5,1%
5.  Fredrik Grevelius 440 000 4,9%
6.  Illuminator Holding AB 420 000 4,7%
7.  Per Odgren med familj 286 516 3,2%
8. Avanza Pension 285 970 3,2%
9.  Nordnet Pensionsförsäkring 183 014 2,0%
10.  Pop Invest AB 150 000 1,7%
7 236 069 80,2%
11.  Övriga aktieägare 1 786 799 19,8%
 Totalt antal aktier 9 022 868 100,0%