Ring oss gärna! 08-505 808 30

De största ägarna 30 september 2020

-Antalet aktieägare uppgår till 3 083 stycken

  Ägare Antal % av röster
1.  Charlotte Pantzar Huth 2 678 808 29,7%
2.  Banque Pictet & Cie (Europe) SA 1 702 814 18,9%
3.  SEB AB, Luxembourg Branch 537 545 6,0%
4.  Fredrik Grevelius 440 000 4,9%
5.  Illuminator Holding AB 420 000 4,7%
6.  Avanza Pension 400 827 4,4%
7.  Per Odgren med familj 286 516 3,2%
8.  Juhler Holding A/S 235 973 2,6%
9.  Investment AB Trivselfabriken 129 538 1,4%
10.  Nordnet Pensionsförsäkring 100 382 1,1%
6 932 403 76,8%
11.  Övriga aktieägare 2 090 465 23,2%
 Totalt antal aktier 9 022 868 100,0%