Ring oss gärna! 08-505 808 30

De största ägarna 31 mars 2020

-Antalet aktieägare uppgår till 3 170 stycken

  Ägare Antal % av röster
1.  Charlotte Pantzar Huth 2 678 808 29,7%
2.  Banque Pictet & Cie (Europe) SA 1 642 814 18,2%
3.  Avanza Pension 492 402 5,5%
4.  SEB AB, Luxembourg Branch 441 600 4,9%
5.  Fredrik Grevelius 440 000 4,9%
6.   Illuminator Holding AB 420 000 4,7%
7.  Per Odgren med familj 286 516 3,2%
8.  Juhler Holding A/S 186 426 2,1%
9.  Strawberry Capital AS 149 641 1,7%
10.  Mikael Gripsvik via bolag 129 538 1,4%
6 867 745 76,1%
11.  Övriga aktieägare 2 155 123 23,9%
 Totalt antal aktier 9 022 868 100,0%