Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Malin Ernestrand på telefon 0455-30 28 11 eller via e-post: malin.ernestrand@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Delårsrapport januari-september 2021
11 november, 2021 - pdf

Tredje kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 119 MSEK (104), en ökning med 14,5%.

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 5,6 MSEK (3,5), rörelsemarginal 4,7% (3,4). Regeringens stödpaket påverkade förra årets tredje kvartals resultat positivt med 0,6 MSEK.

• Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 4,1 MSEK (2,3).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för tredje kvartalet uppgick till 0,46 SEK (0,26).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 7,7 MSEK (1,6).


Januari-september i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 358 MSEK (326), en ökning med 9,8%.

• Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 12,4 MSEK (8,4), rörelsemarginal 3,5% (2,6). Regeringens stödpaket påverkade förra årets resultat positivt med 4,3 MSEK under perioden januari-september 2020.

• Resultatet för perioden januari-september uppgick till 8,9 MSEK (5,5).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-september uppgick till 0,98 SEK (0,61).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-september till -7,4 MSEK (16,8).


VD-kommentar        

Under årets tredje kvartal har NGS fortsatt en stark tillväxt vilket resulterat i en omsättningsökning om cirka 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det tredje kvartalet präglas normalt sett av lägre aktivitet avseende våra rekryteringstjänster, men i år har vi haft en god efterfrågan tidigt i perioden. Efterfrågan inom sjuksköterskebemanningen har också präglats av stora personalbehov hos våra kunder, vilket resulterat i höga tillväxttal.

Rörelseresultatet ökade till 5,6 MSEK jämfört med 3,5 MSEK motsvarande period föregående år och rörelsemarginalen ökade till 4,7 procent jämfört med 3,4 procent i tredje kvartalet 2020. Rörelsemarginalen stärktes också jämfört med föregående kvartal.

Verksamheterna inom specialist- och chefsrekryteringen har fortsatt utvecklats positivt. Vi ser en ökad efterfrågan på olika kategorier av högt specialiserad personal både inom privat och offentlig sektor. Inom vår chefsrekrytering fortsätter vi bryta ny mark, liksom inom vår tjänst kvalificerad personbedömning där det finns en stark och stabil underliggande efterfrågan.

Trenden med en ökad efterfrågan inom sjuksköterske- och socionombemanningen fortsatte under tredje kvartalet och båda verksamheterna har haft en stark omsättningstillväxt. Konkurrensen om personalen, med höga lönekrav som följd innebär utmaningar ur ett lönsamhetsperspektiv. Med dessa förutsättningar är vi mycket nöjda med att vi lyckats öka rörelsemarginalen under kvartalet genom en växande affär. Vår norska verksamhet var under större delen av kvartalet fortsatt påverkad av restriktioner och karantänregler, vilket innebär att majoriteten av vår personal inom sjuksköterskebemanningen varit förhindrad eller valt att inte ta uppdrag i Norge. När restriktionerna nyligen öppnat upp ser vi nya möjligheter att växa vår norska affär.

Läkarbemanningen har under kvartalet fortsatt tappa i volym jämfört med samma kvartal föregående år. Detta beroende på att stora delar av specialistvården, där NGS är en stark aktör, fortfarande väntar på att operationer och andra behandlingar inom vårdgarantin ska återupptas fullt ut. Inom primärvården närmar sig nivåerna i linje med innan pandemin och inom detta område har läkarbemanningen en positiv utveckling igen.

Skolbemanningen visar markant tillväxt även detta kvartal. Denna påverkas av att skolorna var stängda eller hade inhyrningsstopp under delar av förra hösten och därmed är jämförelsetalen låga. Vi har en positiv utveckling inom skolbemanningen och ser fram emot ett år med ett stabilare inköpsmönster som effekt av de lättade restriktionerna.

Vårt tredje kvartal fortsätter den positiva trenden med tillväxt med ökad lönsamhet och vi ser positivt på våra marknadsförutsättningar under resterande del av 2021.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör


Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 klockan 13:30. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30

www.ngsgroup.se

Bilaga


Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconQ3 2015
6 november, 2015 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconQ2 2015
20 augusti, 2015 - pdf
Document iconQ1 2015
29 april, 2015 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2014
2 april, 2015 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2014
12 februari, 2015 - pdf
Document iconQ3 2014
23 oktober, 2014 - pdf
Document iconQ2 2014
19 augusti, 2014 - pdf
Document iconQ1 2014
24 april, 2014 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2013
3 april, 2014 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2013
20 februari, 2014 - pdf
Document iconQ3 2013
24 oktober, 2013 - pdf
Document iconQ2 2013
27 augusti, 2013 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2012
25 april, 2013 - pdf
Document iconQ1 2013
25 april, 2013 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2012
26 februari, 2013 - pdf
Document iconQ3 2012
23 oktober, 2012 - pdf
Document iconQ2 2012
28 augusti, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconQ1 2012
24 april, 2012 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2011
12 april, 2012 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2011
10 januari, 2012 - pdf
Document iconQ3 2011
10 oktober, 2011 - pdf
Document iconQ2 2011
10 juli, 2011 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2010
22 april, 2011 - pdf
Document iconQ1 2011
10 april, 2011 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2010
10 januari, 2011 - pdf
Document iconQ3 2010
10 oktober, 2010 - pdf
Document iconQ2 2010
10 juli, 2010 - pdf
Document iconQ1 2010
10 april, 2010 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2009
31 mars, 2010 - pdf
Document iconQ4 2009
22 januari, 2010 - pdf
Document iconQ3 2009
23 oktober, 2009 - pdf
Document iconQ2 2009
21 augusti, 2009 - pdf
Document iconQ1 2009
29 april, 2009 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2008
22 april, 2009 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2008
22 mars, 2009 - pdf
Document iconQ3 2008
24 oktober, 2008 - pdf
Document iconQ2 2008
20 augusti, 2008 - pdf
Document iconQ1 2008
24 april, 2008 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2007
31 mars, 2008 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2007
22 februari, 2008 - pdf
Document iconQ3 2007
10 oktober, 2007 - pdf
Document iconQ2 2007
10 juli, 2007 - pdf
Document iconQ1 2007
10 april, 2007 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2006
28 februari, 2007 - pdf