Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Malin Ernestrand på telefon 0455-30 28 11 eller via e-post: malin.ernestrand@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: NGS Group förvärvar Qsearch AB
19 januari, 2021 - pdf

NGS Group fortsätter att utveckla sin verksamhet inom rekrytering och executive search genom förvärv av rekryteringsbolaget Qsearch AB.

Qsearch är en väletablerad aktör inom rekrytering och assessment i den finansiella sektorn. Qsearch, som ägs av Stefan Otterbeck och Helena Pettersson, har sedan 2006 framgångsrikt rekryterat ledare och specialister inom bank, finans och försäkring. Bolaget omsatte 8,9 Mkr under det senaste räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31, med ett rörelseresultat om 1,8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Stockholm där också merparten av verksamheten bedrivs. Stefan Otterbeck och Helena Pettersson kommer fortsättningsvis vara drivande krafter i verksamheten och utgöra bolagets ledning.

”Förvärvet är i linje med vår strategi att växa såväl organiskt som via förvärv, och med Qsearch stärker vi vår position och öppnar upp för både nya tjänster och marknader. Qsearch är verksamma inom samhällsviktiga branscher, som med ett relativt oberoende av konjunktursvängningar haft en stabil utveckling även under pandemin.  Med Qsearch tydliga position inom bank, finans och försäkring följer vi vår strategi om förvärv av specialiserade verksamheter. Qsearchs gedigna kunnande och branscherfarenhet tillför ny kompetens till NGS och kompletterar vår befintliga verksamhet såväl inom Human Capital som inom Source. Jag är glad att vi förvärvar ett bolag med så gott renommé i marknaden och där det finns många gemensamma nämnare med NGS, både vad gäller arbetsmetoder och förhållningssätt”, säger Ingrid Nordlund, VD för NGS Group.

"NGS Group har både resurser och erfarenhet för att vara med och bidra till expansionen av Qsearch och vi ser fram emot att ingå i ett större sammanhang. Vi kommer att kunna vidareutveckla verksamheten ytterligare och ser fram emot att vara delaktiga i att utveckla NGS”, säger ägarna Stefan Otterbeck och Helena Pettersson på Qsearch. ”Vi är glada för samgående med en partner som precis som vi verkar utifrån värderingar som kundfokus, kvalitet, stabilitet och långsiktighet. Tillsammans ska vi utveckla, förfina och skapa nya tjänster för att tillföra mervärde till våra kunder”, säger Stefan Otterbeck, VD.  

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller via mail till ingrid.nordlund@ngsgroup.se. Se även www.ngsgroup.se

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2021 kl 08:45.


Bilaga


Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconQ3 2015
6 november, 2015 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconQ2 2015
20 augusti, 2015 - pdf
Document iconQ1 2015
29 april, 2015 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2014
2 april, 2015 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2014
12 februari, 2015 - pdf
Document iconQ3 2014
23 oktober, 2014 - pdf
Document iconQ2 2014
19 augusti, 2014 - pdf
Document iconQ1 2014
24 april, 2014 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2013
3 april, 2014 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2013
20 februari, 2014 - pdf
Document iconQ3 2013
24 oktober, 2013 - pdf
Document iconQ2 2013
27 augusti, 2013 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2012
25 april, 2013 - pdf
Document iconQ1 2013
25 april, 2013 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2012
26 februari, 2013 - pdf
Document iconQ3 2012
23 oktober, 2012 - pdf
Document iconQ2 2012
28 augusti, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconQ1 2012
24 april, 2012 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2011
12 april, 2012 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2011
10 januari, 2012 - pdf
Document iconQ3 2011
10 oktober, 2011 - pdf
Document iconQ2 2011
10 juli, 2011 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2010
22 april, 2011 - pdf
Document iconQ1 2011
10 april, 2011 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2010
10 januari, 2011 - pdf
Document iconQ3 2010
10 oktober, 2010 - pdf
Document iconQ2 2010
10 juli, 2010 - pdf
Document iconQ1 2010
10 april, 2010 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2009
31 mars, 2010 - pdf
Document iconQ4 2009
22 januari, 2010 - pdf
Document iconQ3 2009
23 oktober, 2009 - pdf
Document iconQ2 2009
21 augusti, 2009 - pdf
Document iconQ1 2009
29 april, 2009 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2008
22 april, 2009 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2008
22 mars, 2009 - pdf
Document iconQ3 2008
24 oktober, 2008 - pdf
Document iconQ2 2008
20 augusti, 2008 - pdf
Document iconQ1 2008
24 april, 2008 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2007
31 mars, 2008 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2007
22 februari, 2008 - pdf
Document iconQ3 2007
10 oktober, 2007 - pdf
Document iconQ2 2007
10 juli, 2007 - pdf
Document iconQ1 2007
10 april, 2007 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2006
28 februari, 2007 - pdf