Ring oss gärna! 08-505 808 30

Finansiell data

Resutaträkning i TSEK Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Total 2018
Nettoomsättning 164 789 158 513 141 993 465 295
Rörelseresultat 7 851 13 011 5 684 26 547
Resultat efter finansnetto 7 367 12 506 5 413 25 286
Periodens resultat 5 599 10 152 4 829 20 581
Resutaträkning i TSEK 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning 392 758 490 731 534 934 619 417 682 872
Rörelseresultat 32 830 38 468 36 244 45 141 55 234
Resultat efter finansnetto 32 151 38 323 36 181 45 159 54 318
Årets resultat 24 944 29 791 28 082 34 971 43 199
Balansräkning i TSEK 2013 2014 2015 2016 2017
Anläggningstillgångar 104 534 77 736 75 738 145 147 218 573
Kortfristiga fordringar 57 070 54 816 63 392 89 893 116 305
Likvida medel 12 997 35 761 53 328 30 437 4 767
Summa tillgångar 174 601 168 313 192 458 265 477 339 645
Eget kapital 99 950 123 408 138 865 180 162 206 978
Långfristiga skulder 3 518 2 288 2 288 10 000 15 300
Kortfristiga skulder 71 133 42 617 51 305 75 315 117 367
Summa eget kapital & skulder 174 601 168 313 192 458 265 477 339 645
Nyckeltal 2013 2014 2015 2016 2017
Rörelsemarginal % 8,4% 7,8% 6,8% 7,3% 8,1%
Vinstmarginal % 6,4% 6,1% 5,2% 5,6% 6,3%
Soliditet % 57,2% 73,3% 72,2% 67,9% 60,9%
Nettoskuldsättningsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,1%
Eget kapital per aktie SEK 47,01 58,04 65,31 79,87 22,94
Resultat per aktie SEK 11,73 14,01 13,21 15,62 4,79
Antal aktier vid periodens slut 2 216 334 2 126 334 2 126 334 2 255 717 9 022 868