Ring oss gärna! 08-505 808 30

Finansiell data

Resutaträkning i TSEK Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Total 2018
Nettoomsättning 164 789 158 513 141 993 159 857 652 152
Rörelseresultat 7 851 13 011 5 684 9 640 36 187
Resultat efter finansnetto 7 367 12 506 5 413 9 856 35 142
Periodens resultat 5 599 10 152 4 829 7 909 28 490
Resutaträkning i TSEK 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoomsättning 490 731 534 934 619 417 682 872 625 152
Rörelseresultat 38 468 36 244 45 141 55 234 36 187
Resultat efter finansnetto 38 323 36 181 45 159 54 318 35 142
Årets resultat 29 791 28 082 34 971 43 199 28 490
Balansräkning i TSEK 2014 2015 2016 2017 2018
Anläggningstillgångar 77 736 75 738 145 147 218 573 218 511
Kortfristiga fordringar 54 816 63 392 89 893 116 305 106 668
Likvida medel 35 761 53 328 30 437 4 767 4 828
Summa tillgångar 168 313 192 458 265 477 339 645 330 007
Eget kapital 123 408 138 865 180 162 206 978 217 647
Långfristiga skulder 2 288 2 288 10 000 15 300 583
Kortfristiga skulder 42 617 51 305 75 315 117 367 111 777
Summa eget kapital & skulder 168 313 192 458 265 477 339 645 330 007
Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018
Rörelsemarginal % 7,8% 6,8% 7,3% 8,1% 5,8%
Vinstmarginal % 6,1% 5,2% 5,6% 6,3% 4,6%
Soliditet % 73,3% 72,2% 67,9% 60,9% 66,0%
Nettoskuldsättningsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 26,1% 17,5%
Eget kapital per aktie SEK 58,04 65,31 79,87 22,94 24,12
Resultat per aktie SEK 14,01 13,21 15,62 4,79 3,16
Antal aktier vid periodens slut 2 126 334 2 126 334 2 255 717 9 022 868 9 022 868