Ring oss gärna! 08-505 808 30

Utdelningspolicy

Styrelsen har fastställt en utdelningspolicy som innebär att utdelningen ska uppgå till mellan 40 och 50 procent av koncernens resultat efter skatt, förutsatt att koncernens likviditet och finansiella ställning är tillräcklig för att driva koncernens verksamhet.

2014 2015 2016 2017 2018  2019
Utdelning kr/ aktie 3,00 5,60 6,25 7,00 2,00 1,00
Utdelning i Tkr 6 379 11 907 14 098 15 790 18 046 9 023
Utdelning i % av vinst 26% 40% 50% 45% 42% 32%
Antal aktier 2 126 334 2 126 334 2 126 334 2 255 717 9 022 868 9 022 868