Omslagsbild
NGS finansiella mål
  • Nettoomsättningstillväxt: 10% organiskt och genom förvärv över tid
  • Rörelsemarginal: 7% över tid
  • Aktieutdelning: 40-50% av resultat efter skatt
  • Nettoskuldsättning: max 50% av eget kapital
Uppföljning av finansiella mål 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoomsättningstillväxt 9% 16% 10% -9% -12%
Rörelsemarginal 7% 7% 8% 6% 3%
Aktieutdelning 50% 45% 42% 32% 0%
Nettoskuldsättning 0% 0% 26% 18% 14%