Omslagsbild
Valberedning

Krister Huth, ordförande, representant för Charlotte Pantzar Huth som kontrollerar 29,7 % av aktierna i NGS.

Erik Dyrmann Juhler, som kontrollerar sammanlagt 21,7 % av aktierna i NGS.

Bertil Johansson, styrelseordförande i NGS.

 

För kontakt med valberedningen, går det bra att skicka e-post till info@ngsgroup.se eller ringa 08-505 808 30.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess att arbetet är slutfört så ska valberedningen sammankallas för att utse en ny oberoende ledamot. Behöver ordföranden av valberedningen ersättas så utser valberedningen inom sig en ny ordförande för tiden in till nästa årsstämma. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.