Bilder på ansikten.

Oneflow – en digital signeringstjänst

NGS-koncernen använder den digitala signeringstjänsten Oneflow i hanteringen av våra avtal. Det innebär att du som blivande medarbetare till något av våra affärsområden, får ett digitalt avtal som du signerar med en klick. Du kan signera avtalet från vilken enhet som helst, funktionen är lika säker som traditionellt bläck på papper och lika juridiskt bindande.

Oneflow

Vanliga frågor och svar angående digital signering

Hur säkert är digital signering?

När Du som mottagare, har granskat ditt avtal och är nöjd med underlaget, signerar Du avtalet genom att klicka på signeringsknappen. Då får Du identifiera dig och bekräfta att du är du. Avtal undertecknade med Oneflow har samma juridiska giltighet som traditionella avtal. Tjänsten uppfyller alla krav i svensk, europeisk och amerikansk lagstiftning för e-signaturer. Oneflow loggar information och metadata om alla parter. Det innebär att information som undertecknare, tidpunkt, handlingarnas fingeravtryck och ärendets ID-nummer följer med avtalet. När avtalet väl har undertecknats är det förseglat och låst.

Var kan jag se avtalet?

Vi skickar informationen till den mailadress som är registrerad på dig. Du får ett krypterat mail med en länk som du klickar på för att komma till avtalet. Du kan öppna avtalet från vilken enhet som helst; mobil, dator eller surfplatta och informationen är tillgängligt från alla webbläsare.

Vad händer om jag inte samtycker till vad som står i avtalet?

I avtalet har Du möjlighet att kommentera och replikera på den information som står. Du behöver inte skriva under om innehållet inte överensstämmer med det vi muntligen kommit fram till. Du har även möjlighet att avböja, kommentera och ställa frågor i avtalet, innan Du signerar.

Vad händer om jag inte fyllt i alla fält?

Oneflow känner av om det fattas någon information som måste fyllas i samt att vi kan lägga in förbehåll om att vissa fält är obligatoriska. Har du inte fyllt i dessa fält, kommer det automatiskt upp en rekommendation som ber dig att fylla i det fält som fattas och du kommer inte kunna signera avtalet innan detta är uppfyllt.

Det står fel adress i mitt avtal?

Om du ser att någon information är felaktig, kan det vara så att informationen hos oss inte är uppdaterad. Vänligen fyll i den rätta informationen så har vi möjlighet att uppdatera våra register.

Var tar avtalet vägen när jag skrivit på?

När Du signerat avtalet går det tillbaka till oss och då är det är vår tur att signera. När båda parterna signerat avtalet, får Du en bekräftelse och då har du möjlighet att ladda ner en avtals-pdf för din dokumentation. Avtalet finns lagrat hos oss och hos vår leverantör Oneflow. Att skydda din data är av högsta prioritet för oss och företaget Oneflow samarbetar med Trustweaver, som är en av de största aktörerna inom säker e-signering och molnbaserade säkerhetstjänster.

Behöver jag ha ett eget konto och lösenord för att signera?

Nej, Du som mottagare av ett avtal behöver inte ha något inlogg eller lösen. Vi som företag är licenserade användare av Oneflow och när vi sänder dig ett avtal, får du ett krypterat mail med en länk, som du använder för att komma åt vår gemensamma avtalssida. Länken är en unik webbadress som är omöjligt att replikera eller gissa.

Vi hoppas att detta har besvarat dina eventuella frågetecken. Om inte, kontakta oss via e-post.

Skicka e-post