Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS Q1 Rapport 2019

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”Årets första kvartal har inletts positivt med en fortsatt stabilisering av verksamheten. Rörelseresultatet slutade på 7,3 MSEK, vilket är något under motsvarande kvartal 2018, men med en förstärkning av rörelsemarginalen. Från och med detta kvartal redovisar vi samtliga våra verksamheter i ett och samma segment. Detta som en konsekvens av vårt arbete med att öka synergierna mellan de olika affärsområdena och växa våra gemensamma affärer inom såväl bemanning och rekrytering som executive search.

Under kvartalet utmärkte sig verksamheten med rekrytering och interimslösningar avseende specialister inom ekonomiområdet, vår sköterskebemanning samt läkarbemanningen som de delar av verksamheten som har stabilast utveckling. Bemanning och rekrytering
inom ekonomi med ökad lönsamhet, sköterskebemanningen som har en mindre men stadig tillväxt jämfört med föregående år samt delar av läkarbemanningen som både visar tillväxt och starkare marginaler.

Utmaningarna inom skolbemanningen består, då fortsatt lärarbrist råder. Område socionomer har lägre volymer än förgående år, men arbetar sig successivt uppåt med en mindre men mer marginalstark affär. Slutligen levererar executive search ett resultat under föregående år, beroende på långa rekryteringsprocesser och en tröghet i marknaden i kölvattnet av den utdragna regeringsbildningen, vars effekter hänger kvar. Vi ser framför oss ett scenario där det ser ut att dra ut något på tiden till det att chefsrekryteringar inom offentlig sektor är i nivå med föregående år.

Sammanfattningsvis har höstens insatser vad gäller effektivisering och kostnadsfokus givit effekt och vår totala kostnadsmassa har sjunkit med 3 MSEK jämfört med Q1 2018. Vi har fortsatt avstå affärer med alltför låga marginaler för att öka vår lönsamhet. Jag bedömer dock att vi fortsatt kommer ha en resa innan vi når tidigare omsättningsvolymer. Med våra senaste förvärv och omstruktureringen av verksamheten fokuserar vi primärt på att stärka lönsamheten och att växa inom de områden vi ser störst möjligheter att lyckas med detta.”

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1.  Ingrid Nordlund är VD för NGS Group.

Se alla nyheter »