Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS Q3 rapport 2017

Ingrid Nordlunds VD-kommentar gällande NGS Q3 rapport:

 ”Under 2017 års tredje kvartal hade NGS en tillväxt om drygt 12 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var 7 procent, vilket är i nivå med vårt långsiktiga finansiella mål.

Tillväxten härrör från majoriteten av NGS olika verksamhetsområden. Segmentet Ledar­försörjning växte med 59 procent under kvartalet. Detta är en effekt av förvärvet av SOURCE men också av att kvartalet präglades av en stark efterfrågan på flertalet kategorier av ekonomer och trots sommarsäsongen växte vi med en ökning inom rekryteringsdelen. SOURCE, med inriktning på executive search inom offentlig sektor, hade som förväntat ett lugnare kvartal men har under perioden tecknat ett antal viktiga ramavtal. Som en effekt av nya förvärv och en ökad andel rekryteringar än interimslösningar under kvartalet har rörelseresultatet för segmentet ökat och rörelsemarginalen stärkts.

I segmentet Bemanning nådde vi starkast tillväxt inom sköterskebemanningen, som växte med bibehållen och god lönsamhet. Läkarbemanningen fortsatte också att visa tillväxt men med lägre marginaler. Detta i kombination med verksamhetsområde Skolas låga volymer under sommaren gjorde att segment Bemanning trots en tillväxt om 8 procent tappade rörelsemarginal jämfört med motsvarande period 2016. Inom verksamhets­området Socialtjänst fortsatte integreringen mellan vårt nya förvärv och NGS befintliga verksamhet, med fortsatt ökade krav på ramavtal i marknaden.

Perioden blev NGS starkaste tredje kvartal någonsin – både vad gäller omsättning och rörelseresultat. Trots en mycket god arbetsmarknad för samtliga våra kandidat- och konsultkategorier lyckades vi tack vare våra etablerade varumärken, attraktiva uppdrag och ramavtal hos våra kunder samt intensiva rekryteringssatsningar visa tillväxt. Detta i kombination med våra nya förvärv gör att vi i kvartalet når en tillväxt som är högre än vårt långsiktiga mål.”

Ingrid Nordlund – Verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken här

  1. Ingrid till hemsidan 1

Se alla nyheter »