Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS hållbarhetsarbete

Vi arbetar långsiktigt och ansvarsfullt och tillämpar arbetssätt och metoder som tar sin utgångspunkt i människors behov och önskemål hos såväl våra kunder, medarbetare och övriga intressenter. Som företag har vi ett särskilt ansvar att agera utifrån en hållbar grund. Våra värderingar och vår uppförandekod är viktiga verktyg som vägleder oss i det dagliga arbetet, samt i att leda och styra vår verksamhet på rätt sätt.

NGS värdegrund uttrycks enklast med våra värdeord Tillsammans och Affärslust. Dessa två ord sammanfattar vår ambition och vilja att varje dag medverka till en modern och dynamisk arbetsmarknad – den arbetsmarknad som efterfrågas av alla de medarbetare som arbetar hos oss på NGS.

Vår organisation finns till för att på ett kvalitetssäkrat och effektivt sätt skapa möjligheter och lösa problem. Vi verkar i en tid då företag och ledande befattningshavare har ett ökat ansvar för hur vår planet ska lämnas över till nästa generation genom att vara mer medvetna om hur våra beslut påverkar framtiden. Med våra gemensamma ansträngningar tar vi vårt ansvar och gör det på ett strategiskt sätt inom fastställda ramar, med transparens och kvalitetssäkring.

NGS vill ta ansvar för en global och hållbar värld som efterlämnar tillgångar och möjligheter för framtida generationer. Vi tror att vi bäst bidrar genom att göra vår affär hållbar och växande genom att vi varje dag förser företag och organisationer med talanger och ledarskap. I vårt gemensamma hållbarhetsarbete vill vi medverka till uppfyllandet av de globala målen, eftersom vi vet att det spelar roll vad vi gör – varje dag, i alla sammanhang och överallt. NGS uppmuntrar till mer ansvarstagande och väljer att i 2017 års hållbarhetsredovisning utveckla hur vi kan påverka FN:s mål 8.

Vårt ansvar och hållbarhetsarbete utgår från tre centrala inriktningar:

Vårt ansvarsfulla företagande

NGS arbetar för att på ett kvalitetssäkrat, effektivt och hållbart sätt skapa möjligheter och lösa problem. Vi arbetar långsiktigt och ansvarsfullt och tillämpar arbetssätt och metoder som tar sin utgångspunkt i människors behov och önskemål hos såväl våra kunder som våra medarbetare.

Vårt ansvar för miljön

NGS strävar efter att i alla delar av verksamheten göra val med hänsyn taget till miljön. Som tjänsteproducerande bolag har vi inte stor direkt påverkan på miljön, men vi är en aktiv och medveten aktör för att ta vår del av miljöansvaret.

Vårt sociala engagemang

Som arbetsgivare har vi skyldighet att ta vårt arbetsmiljöansvar samt att arbeta för att våra medarbetares mänskliga rättigheter såsom icke-diskriminering och anställningsrättigheter tillgodoses. NGS har valt att fokusera på FN:s mål 8 för att visa på hur vi som en tjänsteproducerande koncern aktivt kan ta ansvar för FN:s globala uppgift, genom att bryta ner deras mål till vår egen verksamhet. Vi vet att med gemensam kraft går det att göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle.

Läs NGS hållbarhetsrapport

  1. NGS Groups hållbarhetsarbete ansvarar för företagande, miljön och socialt engagemang