Ring oss gärna! 08-505 808 30

Vår historia

NGS Group har existerat i flera olika skepnader, men vår relevanta historia tar sin början i oktober 2007 då bemanningsföretaget Vikariepoolen förvärvades.

I april 2008 förvärvade NGS bemanningsföretaget Psykiatrika inriktat mot psykiatrisk vård, och i maj samma år förvärvade vi First Medical med fokus på uthyrning och rekrytering av vårdpersonal.

I slutet av 2010 fattade styrelsen beslutet att företaget skulle fokusera på bemanning och rekrytering och att man främst ska verka inom vård och skola. För att renodla och effektivisera verksamheten fusionerades dotterbolagen Vikariepoolen, First Medical och Psykiatrika med moderbolaget NGS Group.

Under 2011 avyttrades dotterbolagen UniMed Care och Call X Marketing, som inte stämde överens med den beslutade inriktningen. Istället köptes bemanningsföretaget Stjärnpoolen som med sin kompetens inom förskola och skola och gedigna kundbas blev ett värdefullt tillskott till den befintliga verksamheten.

Under våren 2012 gjorde NGS ett efterlängtat förvärv av läkarbemanningsbolaget Plus Care. Det gör att NGS nu kan erbjuda sina kunder inom vården ett bredare erbjudande med ett större antal helhetserbjudande av i stort sett alla kategorier av vårdtjänster.

I maj 2013 förvärvades Nurse Partner och Doc Partner, ett av Nordens ledande bemanningsföretag för uthyrning av vårdpersonal. Företaget startades 1998/1999 och har idag en omfattande personalpool av läkare, sjuksköterskor med flera kategorier av vårdpersonal.

Mars 2015 grundar NGS affärsområdet Resursläkarna med fokus på strategisk bemanning och rekrytering av olika typer av specialistläkarkompetenser.

I februari 2016 förvärvades rekryterings- och konsultbolaget Human Capital som är specialister på interimslösningar och rekrytering av ekonomer. Human Capitals kunnande och branscherfarenhet tillförde ny kompetens till NGS och la grunden till ett nytt, tredje verksam­hets­­område.

I maj 2016 noterades NGS aktie på Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 27 maj 2016 (aktien var tidigare noterad på NGM Equity).

I juni 2016 förvärvades bemannings- och rekryteringsbolaget e-Quality med dotterbolaget Octapod. Bolagen är verksamma inom bemanning och rekrytering av tjänster inom socialtjänsten, tandvården och andra befattningar inom hälso- och sjukvård.

För att förstärka socionombemanningen förvärvade NGS i maj 2017 företaget Socionomuthyrning.

I juni 2017 förvärvades Source Executive Recruitment med dotterbolagen Decennium3 Nordic och Source D3 Finland samt Klona Rekrytering. Bolagen är verksamma inom executive search och chefsrekrytering inom såväl offentlig som privat sektor i Sverige och Finland och utgör en viktig del av NGS segment Ledarförsörjning.

I januari 2021 förvärvades Qsearch, ett väletablerat rekryteringsbolag med fokus på specialist- och chefstjänster med inriktning bank, finans och försäkring. Qsearch kompletterar Human Capital med sitt fokus på specialistrekrytering och Source med sin inriktning mot på executive search.

  1. NGS Group är en bemannings- och rekryteringskoncern.