Ring oss gärna! 08-505 808 30

Strategi och tillväxt

NGS verkar i en nischad och strukturellt växande del av bemanningsmarknaden och har upparbetat en position som möjliggör för oss att utvecklas med den. Med en kundnära, långsiktig och skalbar verksamhet kan vi både generera tillväxt och ha en hållbar grund att stå på. Ett starkt kassaflöde och balansräkning innebär en finansiell beredskap att genomföra strategiska förvärv.

NGS mål är att över tid växa med 10 procent organiskt och genom förvärv med en för branschen god lönsamhet. Ägandet skall då vara av den storleken att NGS kan påverka och aktivt ta del i den operativa driften.

De förvärv som genomförs skall komplettera koncernen och bör ha synergier med NGS övriga verksamhet. De verksamheter som förvärvas ska inte förädlas och drivas med syftet att avyttras utan skall vara en del av NGS framtida koncern. NGS skall ha ett så stort ägarinflytande att vi har en tydlig påverkan på utvecklingen i dotterbolagen. Det innebär oftast att innehaven skall vara helägda, men detta är inte ett absolut krav.

  1. NGS Group är en bemannings- och rekryteringskoncern.