Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS uppförandekod

NGS arbetar med och för människor. För oss är det av stor vikt att leva som vi lär genom att hålla en hög moral och etik i samtliga av våra relationer. Vi utför vårt arbete på ett ansvarsfullt, transparent, trovärdigt och konsekvent sätt samt motsätter oss all typ av korruption. Vi förväntar oss samma sak från alla parter som vi samarbetar med.

NGS uppförandekod utgår från fem olika perspektiv:

Medarbetarperspektiv

Vår ambition och uttalade mål är att bidra till att skapa en modernare och mer dynamisk arbetsmarknad.

Kundperspektiv

Vi ska på ett kvalitativt sätt förenkla och förbättra vardagen för våra kunder.

Samhällsperspektiv

Vi har ett aktivt och engagerat hållbarhetsarbete och är kvalitetscertifierade samt auktoriserade via Almega.

Miljöperspektiv

Vi strävar vi efter att göra val med hänsyn taget till miljön, i alla delar av vår verksamhet.

Leverantörsperspektiv

Vi har som utgångspunkt att våra för ändamålet relevanta leverantörer följer vår uppförandekod.

 

Detta är ett utdrag av NGS uppförandekod. Vill du ta del av texten i sin helhet kan du ladda ner dokumentet här:

Läs NGS Uppforandekod