Ring oss gärna! 08-505 808 30

 • Ingrid 270x200 2015

  Ingrid Nordlund
  (född 1968)
  Verkställande direktör
  Antal aktier: 5 250
  Tel: 08-505 808 31
  Mobil: 0704-14 81 28
  E-post: ingrid.nordlund@ngsgroup.se
  Anställd  sedan mars 2008. Civilekonom. Lång erfarenhet av ledande befattningar inom bemanningsbranschen, bland annat som försäljningschef, regionchef och uthyrningschef.


 • Klas Wilborg
  (född 1967) 
  CFO
  Antal aktier: 800
  Tel: 08-505 808 33
  Mobil: 070-348 96 86
  E-post: klas.wilborg@ngsgroup.se
  Anställd sedan september 2008. Har lång erfarenhet som nordisk och europeisk ekonomichef/CFO i börsnoterade bolag och privatägda bolag.


 • Charlotte Pantzar Huth
  (född 1968)
  Marknadschef
  Antal aktier: 54 225
  Tel: 08-505 808 35
  Mobil: 070-897 97 79
  E-post: charlotte.pantzar-huth@ngsgroup.se
  Anställd sedan januari 2011. Marknadskommunikatör. Har arbetat många år inom tv- och mediabranschen och är nu anställd som marknadschef på NGS Group.