Aktien

NGS-aktien

NGS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien noterades första gången på den reglerade börsen NGM Equity i mars 2002 och den 27 maj 2016 noterades aktien på Nasdaq Stockholm.

Antalet aktier uppgår den 31 december 2022 till 9 022 868 st (9 022 868) och antalet aktieägare uppgick till 2 393 st (2 927).

Siffror inom parentes avser föregående år.

Kursutveckling
Under 2022 har NGS aktie noterats som högst med SEK 25,50 (9 februari 2022) och som lägst SEK 10,65 (10 november 2022). Slutkursen den 30 december 2022 var SEK 11,25 (24,70).

Börsvärde
NGS totala börsvärde den 31 december 2022 var 101,5 MSEK (222,9 MSEK).

Kursutveckling 2018-2022

Se aktuell börskurs (Nasdaq) >>

Utdelningspolicy

Styrelsen har fastställt en utdelningspolicy som innebär att utdelningen ska uppgå till mellan 40 och 50 procent av koncernens resultat efter skatt, förutsatt att koncernens likviditet och finansiella ställning är tillräcklig för att driva koncernens verksamhet.

2017 2018 2019 2020 2021  2022
Utdelning kr/ aktie 7,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,50
Utdelning i Tkr 15 790 18 046 9 023 0 0 4 512
Utdelning i % av vinst 40% 42% 32% 0% 0% 34%
Antal aktier 2 255 717 9 022 868 9 022 868 9 022 868 9 022 868 9 022 868
De största ägarna 31 mars 2023
Ägare Antal % av röster
1. Charlotte Pantzar Huth 2 678 808 29,7%
2. Banque Pictet & Cie (Europe) SA 2 181 473 24,2%
3. Fenrisulven AB 500 000 5,5%
4. Illuminator Holding AB 425 091 4,7%
5. Fredrik Grevelius 415 676 4,6%
6. Avanza Pension 323 996 3,6%
7. Per Odgren med familj 259 415 2,9%
8. Nordnet Pensionsförsäkring AB 221 346 2,5%
9. Engströms Trä i Brynje AB 155 000 1,7%
10. Investment AB Trivselfabriken 129 538 1,4%
7 290 343 80,8%
11. Övriga aktieägare 1 732 525 19,2%
Totalt antal aktier 9 022 868 100,0%