Rutin för visselblåsning

Inom NGS ska vi leva som vi lär, följa vår uppförandekod och värderingar. Om du märker att det inte görs bör du anmäla det.

Om du av någon anledning upplever att vi inte följer våra värderingar så finns det en möjlighet att rapportera det genom detta formulär. Här kan du anmäla beteenden eller annan information om beteenden som strider mot vår uppförandekod och våra värderingar eller påkalla andra omständigheter som du anser behöver utredas. När du rapporterar genom detta sätt garanteras du full anonymitet om du önskar det.

Rapportera enligt formuläret nedan.

Om du väljer att inte ange vem du är kommer du att vara helt anonym, även för mottagaren. Märk dock att för att du ska kunna bli kontaktad måste du lämna en uppgift om hur du kan bli kontaktad.

    Namn (ej Obligatoriskt)

    E-post (ej Obligatoriskt)

    Meddelande*:

    enligt NGS integritetspolicy