Om oss

Vilka vi är

NGS är en ledande nordisk koncern inom executive search, rekrytering, interim och bemanning. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Oslo vilket gör att vi har en stark lokal närvaro för många av våra kunder och personal.

På NGS Group har vi ett tydligt mål – att skapa samhällsnytta och medverka till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad. För att göra det behöver vi hela tiden utveckla och anpassa vårt erbjudande så att vi kan möta och förutse våra kunders skiftande behov.

Under åren har vi byggt upp en företagskultur som genomsyras av en stark gemenskap, initiativkraft och ett samhällsengagemang. Med den samlade kunskapen hos alla våra medarbetare har vi en unik position där vi kan erbjuda branschledande expertis inom respektive område.

För oss är det viktigt att alltid agera proaktivt och ansvarsfullt i förhållande till våra kunder, konsulter, kandidater och samhället omkring oss. Vi är sju olika verksamheter som ingår i en och samma familj. Tillsammans vill vi bidra till ett välmående och hållbart samhälle.

Läs mer om våra verksamheter »
Vart vi ska

Vår vision är att vara en samlingsplats för kompetens och kunskap för förnyelse av den nordiska arbetsmarknaden. Genom att bidra till människors professionella utveckling medverkar vi varje dag till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad, där vi bidrar till våra kunders framgång genom att tillsätta och rekrytera de mest lämpade personerna.

NGS Group ska vara en av de ledande aktörerna i att utveckla och förädla bolag inom rekryterings- och bemanningsbranschen. NGS mål är en långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt. Tillväxten ska ske organiskt och genom förvärv. Vi letar alltid efter nya bolag som kompletterar vår befintliga verksamhet och stärker vår position på marknaden.

Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder.

Läs mer om oss »

Vår historia

NGS Group grundades i början av 2000-talet men den historia som är relevant för den nuvarande verksamheten tog sin början 2007 då bemanningsföretaget Vikariepoolen, verksamt inom skola, förvärvades.

Under 2008 förvärvade NGS bemanningsföretaget Psykiatrika, med inriktning på psykiatrisk vård, och samma år förvärvades First Medical, med fokus på uthyrning och rekrytering av vårdpersonal.

2010 togs beslut om att renodla verksamheten inom koncernen och främst verka inom vård och skola. Under 2011 avyttrades därmed dotterbolagen UniMed Care och Call X Marketing vars verksamhet inte låg i linje med den satta strategin. I stället förvärvades bemanningsföretaget Stjärnpoolen, verksamt inom pedagogbemanning. Bolaget slogs sedermera samman med Vikariepoolen.

Under 2012 förvärvade NGS läkarbemanningsbolaget Plus Care. Det innebar att NGS kunde leverera ett bredare erbjudande inom vården med ytterligare tjänstekategorier.

2013 förvärvades Nurse Partner och Doc Partner, med stark position inom vårdbemanning i Sverige och Norge. Tillsammans med NGS befintliga verksamhet skapades en ledande aktör inom svensk vårdbemanning. 2015 kompletterades verksamheten med Resursläkarna, ett bolag grundat av NGS och med fokus på specialistläkarkompetenser.

Med syfte att bredda NGS verksamhet mot andra sektorer förvärvades 2016 Human Capital, specialister på interimslösningar och rekrytering av ekonomer. Human Capitals kunnande och branscherfarenhet tillförde ny kompetens till NGS.

2016 förvärvades också bemannings- och rekryteringsbolaget e-Quality med dotterbolaget Octapod och var NGS första steg inom området socionombemanning. 2017 kompletterades verksamheten med förvärvet av Socionomuthyrning och de tre bolagen fusionerades därefter.

2016 noterades NGS aktie på Nasdaq Stockholm, aktien var tidigare noterad på NGM Equity.

2017 förvärvades Source Executive Recruitment med dotterbolag, verksamma inom executive search och chefsrekrytering inom såväl offentlig som privat sektor i Sverige och Finland.

2021 förvärvades Qsearch, ett rekryteringsbolag med fokus på specialist- och chefstjänster med inriktning bank, finans och försäkring. Qsearch kompletterade Human Capitals inriktning på specialistrekrytering och Source verksamhet inom executive search. Tillsammans utgör de tre bolagen en betydande aktör med en helhetslösning avseende interim, rekrytering, executive search samt personbedömning för tjänstekategorierna chefer och specialister.