Vår kvalitetspolicy

NGS arbetar med medarbetare och konsulter som uppträder ansvarsfullt och i enlighet med våra värderingar och vår uppförandekod. Genom att arbeta öppet, ärligt och i nära samarbete med personal och kunder säkerställer vi tillsammans att vi levererar rätt kvalitet.

Vi ska:
– Leverera tjänster som möter kundens krav och önskemål
– Ha nöjd och motiverad personal
– Av kunderna ses som den leverantör som alltid garanterar hög och jämn kvalitet
– Arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten