Assessment

Fördjupade personbedömningar

Vi har djupgående kompetens när det gäller personbedömningar av ledare och specialister. Vi använder oss av kvalitetssäkrade testverktyg för att kartlägga kandidatens personliga egenskaper och kapacitet, samt genomför djupintervjuer med professionell utvärdering och validering av testresultaten, allt för att kunna leverera bästa möjliga beslutsunderlag.

En fördjupad personbedömning ger kunskap och förståelse om kandidatens beteende i arbetsrelaterade situationer. Med detta beslutsunderlag kan vi avsevärt minska risken för felrekrytering. Det bidrar även till förståelse för kandidatens motivation och drivkrafter. Analysen ger information om personens styrkor och utvecklingsområden samt förståelse för i vilka situationer som kandidaten kommer ha lättare för, respektive uppleva mer som en utmaning. Analysen fungerar även utmärkt som underlag till framtida coachning och utveckling av individen.

Second opinion

Syftet med Second opinion är att kartlägga kandidatens egenskaper för att kunna bilda en uppfattning om framtida arbetsbeteende och prestation, allt för att hitta bästa matchning mellan kandidat och roll. Våra testverktyg vilar på en sund vetenskaplig grund, vilket betyder att det finns adekvata normgrupper, god reliabilitet och en stor mängd validitetsdata som bevisar dess effektivitet. Metoderna är speciellt anpassade för yrkeslivet.

Analysen ger dig som uppdragsgivare ett beslutsunderlag kring kandidatens lämplighet för aktuell befattning. Den är också ett utmärkt redskap att använda i det gemensamma utvecklingsarbetet av kandidaten.

Ett urval av våra kunder
Intresserad av att veta mer?