Bakgrundskontroller & säkerhetsprövningsintervjuer

Bakgrundskontroll vid rekrytering

Att anställa är en långsiktig investering. En bakgrundskontroll ger er trygghet i form av ett kvalitativt beslutsunderlag för att säkerställa att personen blir anställd på rätt grunder. Vi rekommenderar alltid att genomföra en bakgrundskontroll för att komplettera och verifiera den information som inhämtats under rekryteringsprocessens övriga skeden.

Att genomföra en bakgrundskontroll syftar till att bidra till en rättvis, trygg och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Genom att ha ett gediget beslutsunderlag kan felrekryteringar undvikas samt säkerheten och tryggheten i verksamheten stärkas. Syftet med en bakgrundskontroll är att bedöma kandidatens lämplighet för den tilltänkta tjänsten och helt enkelt få ett bättre beslutsunderlag vid anställning.

Vi erbjuder olika omfattning av bakgrundskontroller. Nivån på bakgrundskontrollen avgörs utifrån komplexitet och risker kopplat till den aktuella tjänsten och rekryterande verksamhet. Exempel på rekommenderade kontrollpunkter:

  • Kontroll av utbildningsbakgrund
  • Kontroll av personalia
  • Kontroll av privatekonomisk situation
  • Kartläggning bolagsengagemang
  • Exponering i media

Vi genomför våra bakgrundskontroller i samarbete med en extern rådgivare med bakgrund från Säkerhetspolisen som har gedigen erfarenhet på området. Tack vare samarbetet säkerställer vi att bakgrundskontrollen utförs korrekt och att ni får bästa möjliga beslutsunderlag inför en rekrytering.

Säkerhetsprövningsintervjuer

Säkerhetsläget i omvärlden har förändrats och nu mer än någonsin är det viktigt att vi tar det på största allvar. På Source är vi vana vid att rekrytera till tjänster som på olika nivå hanterar känslig information inom verksamheten eller rent ut av rikets säkerhet. Vi erbjuder därför både psykologbedömningar, avancerade bakgrundskontroller och säkerhetsprövningsintervjuer i samband med rekryteringar.

Source har flera psykologer anställda som med vetenskaplig metod, erfarenhet och välrenommerade testinstrument kan göra kvalificerade bedömningar av riskbeteenden och urspårningstendenser. Vi kan också erbjuda djupgående bakgrundskontroller för att säkerställa att våra kandidater har en klanderfri bakgrund, både in-house och med hjälp av våra samarbetspartners med bakgrund inom Säkerhetspolisen. Vi erbjuder också säkerhetsprövningsintervjuer vid behov.

Enligt Säkerhetsskyddslagen ska en medarbetare som hanterar rikets säkerhet säkerhetsklassas innan anställning. Våra intervjuledare har särskild kompetens som utgår från Försvarsmaktens metodik. Efter intervjun får du som kund en bedömning avseende kandidatens lojalitet, pålitlighet samt sårbarhet ur ett säkerhetsperspektiv.

Vi tar säkerhet på största allvar och du ska som arbetsgivare alltid kunna känna dig trygg med våra kandidaters bakgrund.

Intresserad av att veta mer?