Bemanning inom Vård, Skola & Socialtjänst

Bemanning – vård

Som en långsiktig partner att räkna med – finns vi där behovet finns. Det innebär att vi tillhandahåller erfara sjuksköterskor, läkare och undersköterskor till både kortare och längre uppdrag. Till orter där det är svårt att rekrytera eller för att stärka upp tillfälligt, som vid arbetstoppar, semestrar och sjukfrånvaro – där arbetsbelastningen ökar för de ordinarie medarbetarna.

Vår expertis är individuell matchning mellan vårdkonsult och uppdrag, tillsammans med den planering och koordinering som behövs för att uppdragen ska flyta på absolut smidigast sätt. Tillsammans arbetar vi mot vårt gemensamma mål – att vården ska kunna erbjuda en fungerade, patientsäker och jämlik sjukvård och att vårdens medarbetare ska ha bra villkor och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ett värdefullt uppdrag – och en nyckeluppgift som vi tar på stort allvar.

Läs mer »
Bemanning – skola

I över två decennier har vi stöttat upp och avlastat förskolans och skolans verksamheter i deras viktiga uppdrag – att lära, stärka och utveckla nya generationer av barn och unga för framtiden. Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar för sin kompetensförsörjning genom att tillhandahålla kompetent och kunnig personal, på både kort och lång sikt. Vi erbjuder en rad olika pedagogiska tjänster och kökstjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Vårt fokus är att leverera hög kvalitet, stor tillgänglighet och personligt bemötande – både till våra vikarier och till dig som kund. Vår expertis är individuell och anpassad matchning mellan vikarie och uppdrag, för bästa resultat.

Läs mer »
Bemanning – socialtjänst

Vi vill verka för en bra och hållbar socialtjänst. Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar för sin kompetensförsörjning genom att tillhandahålla kompetent och kunnig personal, på både kort och lång sikt.

Vi hyr ut och rekryterar medarbetare och chefer inom social omsorg, främst i Stockholm, men även i andra delar av landet. Några av våra specifika arbetsgrupper är; socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer inom socialtjänsten.

För våra konsulter är vi en omhändertagande arbetsgivare som ser till deras önskemål, erbjuder stor flexibilitet och förmånen att få bestämma över sin tid – vilket skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Läs mer »
Intresserad av att veta mer?