Ledare och specialister inom Ekonomi & HR

Ledare och specialister inom Ekonomi & HR

Vår långa och gedigna erfarenhet inom ekonomi gör att vi både kan fungera som rådgivare i strategiska frågor samt bistå med att utforma och bygga upp ekonomifunktionen. Vi rekryterar till alla positioner, såsom CFO, Ekonomichef, Business Controller, Financial Controller, Projektekonom, Redovisningsekonom samt alla roller inom koncernredovisning – oavsett bransch.

Vi har byggt upp ett omfattande nätverk bestående av ledare och specialister inom HR. Vårt nätverk av HR-chefer håller oss kontinuerligt informerade om branschens senaste trender och aktuella frågor. Detta har möjliggjort för oss att utveckla ett unikt erbjudande där vi tillhandahåller en bred bas av kvalificerade kandidater i hela HR-kedjan.

Vårt team består av rekryteringskonsulter som har egen erfarenhet inom ett eller flera av våra specialistområden samt av rekrytering. Vi besitter tillsammans en mycket hög kompetens och vi samverkar tätt med varandra i att tillsätta de olika uppdragen. Leveranstakten är snabb och effektiv utan att göra avkall på kvalitet och professionalism.

Intresserad av att veta mer?