Ledarskapstjänster

 

Culture Development

Vi hjälper er att skapa en starkare, mer sammanhängande kultur som driver framgång. Vi analyserar ert teams nuvarande värderingar och matchar det mot er kartlagda företagskultur samt erbjuder verktyg för att förbättra medarbetarnas engagemang genom en stärkt och medveten kultur. En kultur bör utgå från ett syfte – från organisationens strategi mål, så att vi lättare kan uppnå dessa och kontinuerligt utveckla en sund och stark företagskultur.

Exempel på tjänster:

  • Kartlägga kultur – Behöver ni förstå er nuvarande kultur och personalens drivkrafter och vad som motiverar dem?
  • Förändra kultur – Står ni inför förändrade förutsättningar som kräver att ni snabbt ställer om verksamheten och behöver vi utveckla er kultur?
  • Kultur i ledarskapet – Har era ledare den värdegrund och drivkrafter som behövs för att nå era mål?
Management Audit

Få en klar bild av ditt ledningsteams nuvarande prestation och potential med våra djupgående analyser. Vi erbjuder en omfattande bedömning av ledningsteamet styrkor och risker från externa cetifierade experter.

I en management audit erhåller du detaljerade insikter om ledningsteamets styrkor, utmaningar och dynamik som grund för strategiska beslut och ledarskapsutveckling.

360-utvärdering

Ett uppskattat verktyg vid chefsförordnanden eller andra situationer där kontinuerlig utvärdering av ledarskapet är central. Vi samlar in och analyserar tillsammans feedback från kollegor och chefer för att få ett helhetsperspektiv på ledarskapsstyrkor och utvecklingsområden.

Ledarskapsutveckling och coaching

Vi erbjuder personlig och professionell utveckling genom skräddarsydd coaching som hjälper ledare att utvecklas. Ledarutvecklingen möjliggör betydande personlig och professionell tillväxt genom riktad coaching som tar sig an specifika utmaningar och målsättningar. Våra program kan utformas för ledare på olika nivåer i organisationen och tillhandahålls av våra certifierade coacher och leg. psykologer/leg. psykoterapeuter.

Ett urval av våra kunder
Intresserad av att veta mer?