Aktuellt

Pressmeddelande

2024-07-01 NGS Group AB:s dotterbolag Source har tecknat ramavtal med Migrationsverket

Migrationsverket genomförde under våren upphandlingen av rekryteringstjänster av chefer och fördjupade personbedömningar som resulterade i att Source vann första platsen på ramavtalet. Ramavtalet träder i kraft i mitten på augusti och omfattar både hela rekryteringsprocessen samt delar av denna såväl som enskilda fördjupade personbedömningar.

Läs pressmeddelandet

2024-04-29 NGS Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemission vilket bekräftar överteckning enligt tidigare offentliggjort preliminärt utfall

Teckningsperioden i NGS Group AB:s (publ) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 35,2 MSEK, före emissionskostnader som beslutades av styrelsen den 29 februari 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 26 mars 2024, avslutades den 26 april 2024. I Företrädesemissionen tecknades totalt 15 759 258 aktier, motsvarande cirka 145,6 procent av Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 35,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Läs pressmeddelandet »

2024-04-05 Viktiga händelser

2024-04-05 Varför investera i NGS Group AB?

2024-04-05 Om NGS Group AB:s nyemission

2024-04-05 Om NGS Group AB

Pressmeddelande

2024-03-20 Dotterbolaget Source, utsedd till exklusiv leverantör av urvalspsykologer för statlig myndighet i upp till sju år

NGS Group AB:s tjänsteområde Assessment & Leadership Services, genom dotterbolaget Source, tecknar stort avtal med statlig myndighet under Försvarsdepartementet avseende urvalspsykologer.

Läs pressmeddelandet
Ulrika Huss

2024-02-22 NGS Group anställer ny CMO, Ulrika Huss

”Ulrika kommer att ha en nyckelroll i vår tillväxtstrategi, inte minst i vårt insteg på den norska marknaden. Hennes mångsidighet och de olika roller hon har haft kommer att vara en stor tillgång för oss i vår fortsatta tillväxtplan”, säger Erika Rönnquist Hoh, vd och koncernchef i NGS Group.

Läs pressmeddelandet
Pressrelease

2024-01-30 Dotterbolaget Source har tecknat ramavtal med Regeringskansliet avseende second opinion av myndighetschefer

NGS Group AB är stolta över att meddela att dotterbolaget Source har ingått ett betydelsefullt avtal med Regeringskansliet. Source är rangordnad som första leverantör på avtalet som innefattar second opinion-tjänster i samband med rekrytering av myndighetschefer, överdirektörer med flera.

Läs pressmeddelandet

2024-01-22 NGS Group AB:s dotterbolag Source och Qsearch har tecknat ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avseende rekrytering av chefer och specialister

Source har under det senaste året haft glädjen att stötta SKR i flertalet chefsrekryteringar. Genom ramavtalet, som trädde i kraft under andra halvan av 2023, får vi möjlighet att fortsätta och fördjupa samarbetet med SKR. Source och Qsearch är rangordnade som första leverantör inom sina respektive områden på avtalet som omfattar hela eller delar av rekryteringsprocessen gällande chefer och specialister.

Läs pressmeddelandet

2023-12-11 NGS Group ABs dotterbolag Plus Care vinner återigen avtal med att bemanna Närhälsans Jourcentraler

NGS Group ABs dotterbolag Plus Care har blivit valda som den enda leverantören av läkarbemanning till Närhälsan Jourcentraler och Närhälsan Östra sjukhuset närakut, som täcker hela Västra Götalandsregionen (VGR). Det nya avtalet ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete med att stötta VGR i att patienter får vård under kvällar och helger.

Läs pressmeddelandet
Pressmeddelande

2023-12-06 NGS Group utser Jan Mörén till den nyinrättade rollen Chief Digital Officer

NGS Group är glada att meddela en viktig utveckling inom koncernen. Jan Mörén, nuvarande VD för Source Executive Recruitment, ett av NGS Groups dotterbolag, utökar sitt ansvarsområde som Chief Digital Officer för NGS Group. Denna utveckling markerar en ny fas i vår digitala strategi, som syftar till att förbättra och effektivisera våra rekryterings- och bemanningslösningar för kunder och kandidater.

Läs pressmeddelandet
Milena

2023-11-15 Milena Sohlén blir ny Head of Interim Services samt VD för Human Capital

Milena, som har en lång gedigen erfarenhet av ledarskap och försäljning (20+ år) inom Bemanning & Rekrytering, Interim Management, fastigheter och mer kommer med sin långa försäljningserfarenhet och varma ledarstil att bidra till NGS framtida positionering.

Läs pressmeddelandet

2023-11-07 NGS Group lanserar nytt tjänsteområde – Assessment & Leadership Services

Våra partners och kunder har ökat sin efterfrågan på våra tjänster inom assessment och ledarskapsutveckling. Därför lanserar NGS Group nu det nya området Assessment & Leadership Services. Minna Aspnäs, leg. psykolog med 15 års erfarenhet av assessment, ledarskapstjänster och executive search samt flerårig ledarerfarenhet inom NGS Group, kommer att leda området. Teamet inom Assessment & Leadership Services består totalt av nio seniorkonsulter, varav fyra är legitimerade psykologer.

Läs pressmeddelandet

2023-10-03 NGS Group AB utser Thomas Plate till ny Chief Financial officer

NGS Group välkomnar Thomas Plate som ny CFO och medlem i koncernledningen. Thomas som varit Interim CFO i bolaget sedan den 14 november 2022 tillträdde sin nya roll den 2 oktober 2023. Thomas Plate har över 20 års erfarenhet av olika ledande positioner bland annat som CFO. Tidigare erfarenheter är bland annat från bolag som Netmore, Barnebys, Telenor och PacketFront.

Läs pressmeddelandet

2023-06-16 NGS Group expanderar sin position i Norge

NGS Group expanderar sin position i Norge genom att vinna ett helt nytt avtal för bemanning med sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor till samtliga offentliga sjukhus (helseforetak) i Norge. Avtalet löper på 2+2 år. Bemanningen sker via koncernens dotterbolag Nurse Partner Norge AS.

Läs artikeln
Erika Rönnquist Hoh

2022-12-19 Erika Rönnquist Hoh ny VD för NGS Group AB

Erika Rönnquist Hoh har utsetts till ny VD för NGS Group AB. Erika har en gedigen erfarenhet från koncernledande befattningar där hon drivit och genomfört ett antal framgångsrika förändrings- och tillväxtresor. Erika kommer närmast från en roll som VD för Teleperformance Nordic Region.

Läs artikeln
Åsa Bergman Malbäck

2022-08-22 NGS Group lanserar satsning inom Interim Management

NGS Group tar ytterligare steg framåt i sin tillväxtresa och startar ett nytt affärsområde inom Interim Management. Human Capital Interim Management kommer att tillhandahålla interima chefer och ledare till företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. Åsa Bergman Målbäck tillträder som affärsområdeschef och leder satsningen.

Läs artikeln
Föregående
Se fler

På NGS Group har vi ett tydligt mål – att skapa samhällsnytta och medverka till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad. För att göra det behöver vi hela tiden utveckla och anpassa vårt erbjudande så att vi kan möta och förutse våra kunders skiftande behov.

I grunden handlar det om människor. Vi vill skapa möjligheter för människor att hela tiden växa och utvecklas. Vi vill också bidra till våra kunders framgång genom att hitta rätt expertis och erfarenhet för varje uppdrag.

NGS är en ledande nordisk koncern inom executive search, rekrytering, interim och bemanning. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder.

Med den samlade kunskapen hos alla våra medarbetare har vi en unik position där vi kan erbjuda branschledande expertis inom respektive område. Vi är stolta över att ha en företagskultur som genomsyras av ett samhällsengagemang och en övertygelse om att varje människa kan göra stor skillnad, varje dag. Välkommen till NGS Group.

 

Läs mer om oss »
 • Qsearch är en väletablerad aktör inom rekrytering och assessment i den finansiella sektorn. Sedan 2006 har vi framgångsrikt rekryterat ledare och specialister inom bank, finans och försäkring.

  Vi värdesätter kvalitet i alla steg och strävar efter att stödja och utmana våra kunder och kandidater för att kunna tillföra den kompetens och personlighet som våra uppdragsgivare behöver för att vara framgångsrika.

  Genom att vi själva har arbetat som ledare och specialister i finanssektorn kan vi skapa ett stort mervärde åt våra kandidater och uppdragsgivare. Vi förstår de viktiga komponenterna i varje rekrytering och har möjlighet att erbjuda matchningar utöver våra uppdragsgivares förväntningar.

  Besök vår hemsida »

 • Source är ledande experter inom chefsrekrytering till samhällsnyttiga organisationer. Med 25 år i branschen är vi mycket väl insatta i de utmaningar det innebär att rekrytera tryggt och säkert till den offentliga sektorn. Vi har kunder över hela landet inom stat, kommun, regioner, akademin och andra samhällsnyttiga organisationer.

  Vi är specialiserade på rekrytering av chefer och erbjuder förutom executive search även second opinion, bakgrundskontroller och säkerhetsprövningsintervjuer. Vi lever våra ledord: kunskap, säkerhet och hållbarhet i våra rekryteringar. I vår tjänsteleverans kombinerar vi våra kompetenser inom rekrytering, evidensbaserat urval, ledarskap och marknadskartläggning och anpassar vår tjänst på ett konsultativt sätt utifrån en kombination av vår erfarenhet och våra kunders unika behov.

  Besök vår hemsida »

 • Human Capital arbetar inom områdena RekryteringInterim Specialist och Interim Management.

  Rekrytering och Interim Specialist arbetar med roller inom HR, ekonomi, kommunikation/marknad, inköp, lön och administration. Interim Management hyr ut chefer till alla branscher och inom alla chefssegment. Vi arbetar i privat- såväl som i offentlig sektor.

  Våra tjänster inom Interim sträcker sig från juniora roller till seniora specialister och ledare. Vi hjälper er med att fylla era behov oavsett för hur lång tid.

  Besök vår hemsida »

 • Nurse & Doc Partner är ledande i Norden inom vårdbemanning. Som en långsiktig partner att räkna med – finns vi där behovet finns. Det innebär att vi tillhandahåller vårdpersonal till både kortare och längre uppdrag. Vår expertis är individuell matchning mellan vårdkonsult och uppdrag, tillsammans med den planering och koordinering som behövs för att uppdragen ska flyta på absolut smidigast sätt.

  Tillsammans arbetar vi mot vårt gemensamma mål – att vården ska kunna erbjuda en fungerade sjukvård och att vårdens medarbetare ska ha schysta villkor och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ett värdefullt uppdrag – och en nyckeluppgift som vi tar på stort allvar.

  Besök vår hemsida »

 • Socionomuthyrning grundades 2013 och sedan dess har vi arbetat långsiktigt och ansvarsfullt med målsättningen att göra skillnad, varje dag. Vi vill utveckla och stärka socialtjänsten och genom våra konsulter bidra med nytta i våra uppdragsgivares organisationer.

  Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar för sin kompetensförsörjning genom att tillhandahålla kompetent och kunnig personal, på både kort och lång sikt. Vi hyr ut och rekryterar medarbetare och chefer inom social omsorg, främst i Stockholm, men även i andra delar av landet. Några av våra specifika arbetsgrupper är; socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer inom socialtjänsten.

  Besök vår hemsida »

 • I över två decennier har Vikariepoolen stöttat upp och avlastat förskolans och skolans verksamheter i deras viktiga uppdrag – att lära, stärka och utveckla nya generationer av barn och unga för framtiden.

  Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar för sin kompetensförsörjning genom att tillhandahålla kompetent och kunnig personal, på både kort och lång sikt. Vi erbjuder en rad olika pedagogiska tjänster och kökstjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vårt fokus är att leverera hög kvalitet, stor tillgänglighet och personligt bemötande – både till våra vikarier och till dig som kund. Vår expertis är individuell och anpassad matchning mellan vikarie och uppdrag, för bästa resultat.

  Vi fungerar som en långsiktig partner att räkna med och tillsammans kan vi stärka verksamheter för barn och unga. Vi är en flexibel, enkel och trygg lösning när den ordinarie personalen av olika anledningar inte räcker till eller tillfälligt behöver stärkas upp. Det kan röra sig om att täcka vid sjukfrånvaro, planerad frånvaro eller arbetstoppar – vi finns här när behovet är som allra störst.

  Besök vår hemsida »

Vår strategi

Läs mer om vilka vi är och vart vi ska.

 

Investor relations

NGS Group noterades på NASDAQ Stockholm i maj 2016.

 

Hållbarhet

Vi vill bidra till en hållbar framtid.

 

VI ÄR NGS GROUP