Ring oss gärna! 08-505 808 30

Årsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet och beslutar bland annat om styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet och utdelning.

Årsstämman i NGS Group hålls i Stockholm under första halvåret varje år. Tid och plats för stämman meddelas senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag senast sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman.

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

 

Icon of Protokoll årsstämma 23 april 2021 Protokoll årsstämma 23 april 2021
23 april, 2021 - pdf - 1.8 MiB

Icon of Kallelse till årsstämma i NGS Group AB 2021 Kallelse till årsstämma i NGS Group AB 2021
26 mars, 2021 - pdf - 192.4 KiB

Icon of Ersättningsrapport ledande befattningshavare 2020 Ersättningsrapport ledande befattningshavare 2020
26 mars, 2021 - pdf - 188.7 KiB

Icon of Förslag till ny bolagsordning 2021 Förslag till ny bolagsordning 2021
26 mars, 2021 - pdf - 48.9 KiB

Icon of Formulär för poströst vid årsstämma 2021 Formulär för poströst vid årsstämma 2021
26 mars, 2021 - pdf - 140.3 KiB

Icon of Protokoll årsstämma 2 juni 2020 Protokoll årsstämma 2 juni 2020
2 juni, 2020 - pdf - 4.8 MiB

Icon of Styrelsen förslag till beslut om bemyndigande Styrelsen förslag till beslut om bemyndigande
5 maj, 2020 - pdf - 85.8 KiB

Icon of Formulär för poströst vid årsstämma Formulär för poströst vid årsstämma
5 maj, 2020 - pdf - 55.7 KiB

Icon of Kallelse till årsstämma i NGS Group AB 2020 Kallelse till årsstämma i NGS Group AB 2020
5 maj, 2020 - pdf - 151.2 KiB

Icon of Protokoll årsstämma 6 maj 2019 Protokoll årsstämma 6 maj 2019
6 maj, 2019 - pdf - 2.4 MiB

Icon of Årsstämmokommunike 2019 Årsstämmokommunike 2019
6 maj, 2019 - pdf - 2.4 MiB

Icon of Kallelse till årsstämma NGS Group 2019 Kallelse till årsstämma NGS Group 2019
5 april, 2019 - pdf - 74.4 KiB

Icon of Valberedningens förslag till årsstämma 2019 Valberedningens förslag till årsstämma 2019
5 april, 2019 - pdf - 173.9 KiB

Icon of Protokoll extra bolagsstämma 26 sep 2018 Protokoll extra bolagsstämma 26 sep 2018
26 september, 2018 - pdf - 1.1 MiB

Icon of Protokoll årsstämma 3 maj 2018 Protokoll årsstämma 3 maj 2018
3 maj, 2018 - pdf - 3.7 MiB

Icon of Motiverat yttrande om utdelning 2018 Motiverat yttrande om utdelning 2018
27 mars, 2018 - pdf - 93.5 KiB

Icon of Valberedningens förslag till Årsstämma 2018 Valberedningens förslag till Årsstämma 2018
27 mars, 2018 - pdf - 195.5 KiB

Icon of Förslag till beslut avseende valberedningen 2018 Förslag till beslut avseende valberedningen 2018
27 mars, 2018 - pdf - 79.8 KiB

Icon of Förslag till beslut om bemyndigande 2018 Förslag till beslut om bemyndigande 2018
27 mars, 2018 - pdf - 80.4 KiB

Icon of Kallelse till Årsstämma NGS Group 2018 Kallelse till Årsstämma NGS Group 2018
27 mars, 2018 - pdf - 183.6 KiB

Icon of Protokoll årsstämma 4 maj 2017 Protokoll årsstämma 4 maj 2017
4 maj, 2017 - pdf - 2.3 MiB

Icon of Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016
11 april, 2017 - pdf - 1.1 MiB

Icon of Förslag till beslut om uppdelning av aktier Förslag till beslut om uppdelning av aktier
11 april, 2017 - pdf - 171.7 KiB

Icon of Förslag till beslut om bolagsordningsändring Förslag till beslut om bolagsordningsändring
11 april, 2017 - pdf - 172.8 KiB

Icon of Förslag till beslut om bemyndigande Förslag till beslut om bemyndigande
11 april, 2017 - pdf - 168.5 KiB

Icon of Motiverat yttrande om utdelning 2017 Motiverat yttrande om utdelning 2017
11 april, 2017 - pdf - 172.2 KiB

Icon of Styrelsens redovisning 2017 Styrelsens redovisning 2017
11 april, 2017 - pdf - 172.9 KiB

Icon of Förslag till ny bolagsordning NGS Group AB (publ) Förslag till ny bolagsordning NGS Group AB (publ)
11 april, 2017 - pdf - 10.0 KiB

Icon of Revisorns yttrande 2017 Revisorns yttrande 2017
11 april, 2017 - pdf - 342.2 KiB

Icon of Kallelse till årsstamma i NGS Group AB 2017-05-04 Kallelse till årsstamma i NGS Group AB 2017-05-04
3 april, 2017 - pdf - 293.9 KiB

Icon of Valberedningens förslag Och motiverade yttrande Valberedningens förslag Och motiverade yttrande
3 april, 2017 - pdf - 321.7 KiB

Icon of Protokoll årsstämma 27 april 2016 Protokoll årsstämma 27 april 2016
27 april, 2016 - pdf - 1.1 MiB

Icon of Styrelsens redovisning 2016 Styrelsens redovisning 2016
5 april, 2016 - pdf - 7.1 KiB

Icon of Motiverat yttrande om utdelning 2016 Motiverat yttrande om utdelning 2016
5 april, 2016 - pdf - 5.9 KiB

Icon of Revisorns yttrande 2016 Revisorns yttrande 2016
5 april, 2016 - pdf - 87.1 KiB

Icon of Fullmakt NGS Group 2016 Fullmakt NGS Group 2016
22 mars, 2016 - pdf - 7.6 KiB

Icon of Valberedningensförslag till Årsstämman 2016 Valberedningensförslag till Årsstämman 2016
22 mars, 2016 - pdf - 198.8 KiB

Icon of Kallelse till Årsstämma i NGS Group 2016 Kallelse till Årsstämma i NGS Group 2016
22 mars, 2016 - pdf - 157.6 KiB

Icon of Protokoll extra bolagsstämma 19 jan 2016 Protokoll extra bolagsstämma 19 jan 2016
19 januari, 2016 - pdf - 1.9 MiB

Icon of Pressmeddelande Extra bolagsstämma 19 Jan 2016 Pressmeddelande Extra bolagsstämma 19 Jan 2016
19 januari, 2016 - pdf - 23.6 KiB

Icon of Kallelse Extra Bolagsstamma NGS Group AB (publ) Kallelse Extra Bolagsstamma NGS Group AB (publ)
17 december, 2015 - pdf - 87.6 KiB

Icon of Valberedningens Forslag Och Motiverade Yttrande Valberedningens Forslag Och Motiverade Yttrande
17 december, 2015 - pdf - 79.9 KiB

Icon of Fullmaktsformulär bolagsstämma Fullmaktsformulär bolagsstämma
17 december, 2015 - docx - 21.0 KiB

Icon of Protokoll årsstämma 29 april 2015 Protokoll årsstämma 29 april 2015
29 april, 2015 - pdf - 4.3 MiB

Icon of Årsstämmokommuniké 29 april 2015 Årsstämmokommuniké 29 april 2015
29 april, 2015 - pdf - 28.6 KiB

Icon of Kallelse årsstämma NGS Group 2015 Kallelse årsstämma NGS Group 2015
27 mars, 2015 - pdf - 25.6 KiB

Icon of Styrelsens redovisning 2015 Styrelsens redovisning 2015
27 mars, 2015 - pdf - 8.4 KiB

Icon of Valberedningens förslag 2015 Valberedningens förslag 2015
27 mars, 2015 - pdf - 317.0 KiB

Icon of Revisorns yttrande 2015 Revisorns yttrande 2015
27 mars, 2015 - pdf - 98.7 KiB

Icon of Fullmakt 2015 Fullmakt 2015
25 mars, 2015 - pdf - 33.1 KiB

Icon of Protokoll årsstämma 24 april 2014 Protokoll årsstämma 24 april 2014
24 april, 2014 - pdf - 235.2 KiB

Icon of Årsstämmokommuniké 24 april 2014 Årsstämmokommuniké 24 april 2014
24 april, 2014 - pdf - 31.6 KiB

Icon of Kallelse Årstämma NGS Group 2014 Kallelse Årstämma NGS Group 2014
20 mars, 2014 - pdf - 56.9 KiB

Icon of Styrelsens yttrande 2014 Styrelsens yttrande 2014
20 mars, 2014 - pdf - 13.6 KiB

Icon of Revisorns yttrande 2014 Revisorns yttrande 2014
20 mars, 2014 - pdf - 37.4 KiB

Icon of Fullmakt till årsstämma 2014 Fullmakt till årsstämma 2014
20 mars, 2014 - pdf - 33.1 KiB

Icon of Protokoll årsstämma 25 april 2013 Protokoll årsstämma 25 april 2013
25 april, 2013 - pdf - 334.6 KiB

Icon of Årsstämmokommuniké 25 april 2013 Årsstämmokommuniké 25 april 2013
25 april, 2013 - pdf - 34.5 KiB

Icon of Revisorerrnas yttrande den 2 april 2013 Revisorerrnas yttrande den 2 april 2013
5 april, 2013 - pdf - 1.0 MiB

Icon of Kallelse Årstämma torsdag den 25 april 2013 Kallelse Årstämma torsdag den 25 april 2013
26 mars, 2013 - pdf - 622.9 KiB

Icon of Styrelsens yttrande 2013 Styrelsens yttrande 2013
26 mars, 2013 - pdf - 219.7 KiB

Icon of Fullmakt till årsstämma 2013 Fullmakt till årsstämma 2013
19 mars, 2013 - pdf - 30.9 KiB

Icon of Protokoll Årsstämma 24 april 2012 Protokoll Årsstämma 24 april 2012
24 april, 2012 - pdf - 148.4 KiB

Icon of Kallelse årsstämma tisdag den 24 april 2012 Kallelse årsstämma tisdag den 24 april 2012
2 april, 2012 - pdf - 36.2 KiB

Icon of Valberedning inför årsstämma 2011 Valberedning inför årsstämma 2011
29 april, 2011 - pdf - 32.6 KiB

Icon of Protokoll från årsstämma 2011 Protokoll från årsstämma 2011
29 april, 2011 - pdf - 124.0 KiB

Icon of Kallelse till årsstämma 2011 Kallelse till årsstämma 2011
29 april, 2011 - pdf - 47.3 KiB

Icon of Protokoll från årsstämma 2010 Protokoll från årsstämma 2010
15 april, 2010 - pdf - 1.8 MiB

Icon of Förslag till årsstämma Förslag till årsstämma
15 april, 2010 - pdf - 14.7 KiB

Icon of Bolagsstämmokommuniké Bolagsstämmokommuniké
15 april, 2010 - pdf - 36.6 KiB

Icon of Kallelse till årsstämma 2010 Kallelse till årsstämma 2010
15 april, 2010 - pdf - 31.3 KiB

Icon of Protokoll fran årsstämma 2009 Protokoll fran årsstämma 2009
29 april, 2009 - pdf - 1.6 MiB

Icon of Kallelse till årsstämma 2009 Kallelse till årsstämma 2009
29 april, 2009 - pdf - 15.1 KiB

Icon of Kommuniké från årsstämma 2009 Kommuniké från årsstämma 2009
29 april, 2009 - pdf - 26.1 KiB

Icon of Kommuniké från årsstämma 2008 Kommuniké från årsstämma 2008
24 april, 2008 - pdf - 30.2 KiB

Icon of Kallelse till årsstämma 2008 Kallelse till årsstämma 2008
24 april, 2008 - pdf - 16.8 KiB

Icon of Årsstämmokommuniké 29 april 2015 Årsstämmokommuniké 29 april 2015
29 april, 2015 - pdf - 28.6 KiB

Icon of Protokoll årsstämma 29 april 2015 Protokoll årsstämma 29 april 2015
29 april, 2015 - pdf - 4.3 MiB

Icon of följ länken här: följ länken här:
20 januari, 2016 - docx - 21.0 KiB

Icon of Fullmakt NGS Group Fullmakt NGS Group
22 mars, 2016 - docx - 21.0 KiB